Professor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Arbetsbeskrivning

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen
Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/professor i spesialpedagogikk tilknyttet Institutt for pedagogikk. Instituttet er lokalisert på Campus Kristiansand, men enkelte arbeidsoppgaver kan være lagt til Campus Grimstad.

Instituttet for pedagogikk har for tiden ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og 13 ph.d.-kandidater. Instituttet tilbyr blant annet utdanninger i spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som fordypning i lærerutdanning, pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, og fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.-program. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene.

Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes vil få sine primære undervisningsoppgaver på studier innenfor bachelor- og master i spesialpedagogikk samt innen spesialpedagogiske emner i lærerutdanningen. Vedkommende vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver.

Nødvendige kvalifikasjoner
Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Den som tilsettes i stillingen må ha hovedfag/mastergrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende. Dersom søkeren har utdanning innenfor andre fag enn spesialpedagogikk, må søkeren gjøre rede for hvordan utdanningen er relevant for tilsetting som professor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk.

Følgende kriterier vil videre bli vektlagt i prioritert rekkefølge:
- Internasjonal vitenskapelig produksjon innenfor temaer som er relevante for stillingen, med særlig vekt på nyere publiseringer
- Erfaring fra eksternt finansierte FoU-prosjekter (f.eks. NFR)
- For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.
- Forskning- og/eller arbeidserfaring innenfor det norske utdanningssystemet

Undervisningsspråket er primært norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig fra første arbeidsdag. Enkeltemner tilbys også på engelsk. Det kreves derfor at søkeren behersker engelsk skriftlig og muntlig.
Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden.

Ønskede kvalifikasjoner:
-Erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i grunnskole og/eller videregående skole, eventuelt har erfaring fra hjelpeapparatet tilknyttet disse (f.eks. PPT, HABU, NAV).
- Undervisnings- og veiledningserfaring fra høgskole/universitet, fortrinnsvis innenfor utdanninger i spesialpedagogikk, barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning
- Digital kompetanse innen formidling og undervisning
Videre er det ønskelig at søkeren har forsket og publisert innenfor ett eller flere av følgende områder:
- fagspesifikke lærevansker (f.eks. lesing og skriving, matematikk)
- utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser
- spesialpedagogisk arbeid i videregående skole
- pedagogisk-psykologisk rådgiving
- assisterende teknologi
- kvantitative forskningsmetoder

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen" https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/196032/professor-foersteamanuensis-i-spesialpedagogikk

For spørsmål om stillingen:
Instituttleder Inger Marie Dalehefte, mobil 904 17 888 e-post: inger.m.dalehefte@uia.no
For spørsmål om søknadsprosessen:
. Seniorrådgiver, personal Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post sevleta.memic@uia.no

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Universitetet i Agder
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 november 2020
  • Ansök senast: 1 februari 2021

Liknande jobb


26 januari 2021

Biträdande professor i sociologi

Biträdande professor i sociologi

25 januari 2021

Professor i offentlig konst

22 januari 2021