Project leader for MultipleMS consortium

Arbetsbeskrivning

The Department of Clinical Neuroscience (CNS) conducts research and education in the field of neuroscience from the molecular level to the society level. The clinical research and education is conducted in collaboration with other research groups from the Karolinska Institutet, with other universities as well as the Stockholm County Council.
Please visit our website for more information: ki.se/en/cnsAvdelning
MultipleMS är ett EU/Horizon2020 finansierat konsortium koordinerat av CNS/KI.

Målet med konsortiet är att utveckla, validera och utnyttja metoder för stratifiering av patienter med Multipel Skleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som är den främsta orsaken till icke traumatiska funktions hinder hos unga vuxna. MultipleMS kommer utnyttja unika stora kliniska kohorter med data av många olika slag t.ex. genetiska och livsstils exponeringar, i kombination med multi-omics data från publika databaser, för att identifiera biomarkörer för sjukdomsförlopp och behandlingssvar samt erhålla fördjupad kunskap om sjukdomsalstrande processer för att möjliggöra utvecklandet av nya behandlingsmetoder. För att uppnå detta och utnyttja existerande resurser optimalt består MultipleMS av 21 partners, från 12 länder, och täcker in nödvändig klinisk, biologisk och kalkyleringsexpertis men också sex företag för att möjliggöra dissemination och utnyttjande av metoder och optimal selektion och validering av kliniskt relevanta biomarkörer och nya behandlingsmetoder som identifieras i projektet. 

Arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för koordinationen, realiserandet, utförandet, kontroll av och aktiviteter i MultipleMS projektet samt se till att projektet följer uppsatta strategimål och åtaganden. Specifika uppgifter inkluderar:

- Upprätthålla regelbunden kontakt med MultipleMS forskargrupper och företag, work package ledare, arbetsgrupper på en vetenskaplig nivå och se till att projektet flyter på enligt plan och att rapportering sker på ett tydligt sätt. Upprätthålla löpande kontakt med finansiella koordinatorn i projektet på Kis Grants Office.
- Assistera i förberedelsen av periodiska och slutgiltiga rapporter i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer och instruktioner. Detta inkluderar att designa och distribuera rapporteringsmallar till alla medverkade grupper och övervaka progress i projektet.
- Assistera och kontrollera projektplaneringen, milstolpar, deliverables genom att ge stöd till konsortiet så att dessa levereras i tid.
- Upprätthålla kopior av etiska tillstånd och arbeta med alla deltagande grupper för att upprätthålla korrekt arkivering av material i enlighet med bästa praxis.
- Arbeta tillsammans med koordinatorerna för Innovationsteamet i utnyttjandet av potentiella kommersiella värden som genereras i projektet samt identifiera potentiella komplementära anslagskällor och förbereda utkast för ansökningar.
- Försäkra att all MultipleMS relaterad information distribueras till alla medverkade forskare och administratörer tidsenligt och heltäckande.
- Planera och hjälpa till med att organisera konsortium och arbetsgruppers telefonkonferenser och periodiska fysiska möten, sammanställa input från MultipleMS forskargrupper och företag rörande agenda, föra mötesanteckningar, förbereda beslutsunderlag för beslut i MultipleMS styrelsen.

Kvalifikationer


- Doktorsaxamen med väsentlig erfarenhet inom relevant ämnesområde
- Formella kvalifikationer av projektledning eller motsvarande
- Praktisk erfarenhet av projektledning krävs, teoretiska aspekter är meriterande
- Arbetskunskap i vetenskap och tekniker relevanta för forskningsfältet
- Utmärkta kunskaper i det engelska språket

Den vi söker är utåtriktad, rak och tydlig i sin kommunikation gentemot andra. Vidare krävs ett kritiskt tänkande, en utvecklad förmåga att lösa problem samt förmågan att planera och strukturera arbetet på ett bra sätt.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Karolinska Institutet is one of the world´s leading medical universities. Its mission is to contribute to the improvement of human health through research and education. Karolinska Institutet accounts for over 40 per cent of the medical academic research conducted in Sweden and offers the country´s broadest range of education in medicine and health sciences. Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine.

Pursuant to the regulations of the Swedish National Archives, applications are kept on file for two years after the appointment has gained legal force. The regulations do not apply to attachments that have been printed or otherwise published.

Karolinska Institutet strives to provide a workplace that has approximately the same number of women and men, is free of discrimination and offers equal opportunity to everyone.

For temp agencies and recruiters, and to salespersons: We politely, yet firmly, decline direct contact with temp agencies and recruiters, as well as those selling additional job announcements.

Kontaktpersoner på detta företaget

Christer Halldin, Professor
christer.halldin 08-517 726 78
Nina Knave, Forskningssjuksköterska
nina.knave@ki.se 0700-209 446
Gudrun Nylén, Forskningssjuksköterska
gudrun.nylen@ki.se 0739-635 109
Anders Ihrfors, Personaladministratör
anders.ihrfors@ki.se 08-524 832 87
Gunnar Stenberg, SEKO
08-524 880 75
Patrick Merky, SACO
08- 517 76 237
Christina Hammarstedt, OFR
08-524 860 55
Christer Halldin, Professor
08-517 726 78
Anders Ihrfors, Personaladministratör
08-524 832 87
Christina Hammarstedt, OFR
08-524 860 55

Sammanfattning

Besöksadress

Administrationen, Tomtebodavägen 18a, plan 5
None

Postadress

Retzius väg 8
Stockholm, 17176

Liknande jobb


Service coordinators Sweden/Finland

18 november 2020

Supply Network Planner

Supply Network Planner

13 november 2020