PROJEKTANSTÄLLD BIBLIOTEKARIE

PROJEKTANSTÄLLD BIBLIOTEKARIE

Arbetsbeskrivning

Kungl.

Konsthögskolan bedriver utbildning och forskning inom fri konst och arkitektur med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Högskolan har ca 230 studerande och drygt 75 anställda.

Kungl. Konsthögskolan har ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst, därutöver anordnas utbildning för yrkesverksamma konstnärer och påbyggnads-utbildningar inom arkitektur. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning.  Kungl. Konsthögskolan inrättar den 1 september 2021 en ny organisation med två institutioner: Institutionen för programutbildning inom fri konst och Institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst. Arbetsplatsen är belägen på Skeppsholmen, centralt i Stockholm.

 

Beskrivning av tjänsten

I och med en planerad renovering och ombyggnad av Kungl. Konsthögskolans lokaler inom ett par år, planeras för en flytt av biblioteket. Målet är att skapa en funktionell och modern biblioteksverksamhet centralt placerad i huvudbyggnaden. Inför den planerade flytten behöver en grundlig genomgång av bibliotekets bestånd och samlingar genomföras. Stora delar av beståndet behöver på nytt katalogiseras och klassificeras.

Arbetet kommer främst bestå i att göra en genomgripande genomgång av bibliotekets hela bestånd för att få en överblick och skapa möjlighet att hantera samlingarna. Det innebär vidare att skapa en struktur för klassificering, magasinering och gallring för att göra biblioteket mer överblickbart och användarvänligt. Arbetet består därutöver i att vara med och göra bedömningar kring vad som ska behållas, köpas in, magasineras, arkiveras eller flyttas till externa arkiv.

 

Kvalifikationer 

•       Högskoleutbildad bibliotekarie

•       Bred och gedigen erfarenhet av biblioteksarbete

•       God kännedom om katalogisering i Libris

•       Kunskaper i att arbeta med äldre samlingar och material

Meriterande är erfarenhet av arbete med Micromark, samt kännedom om konst- och arkitekturområdet.

Personliga egenskaper

•       Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

•       God samarbetsförmåga

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

 

Anställningen

Anställningen är en projektanställning på 40% under 4 månader.

 

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-05 märkt med diarienummer: 2.4.1/2021:111.

Ytterligare information lämnas av bibliotekarie Annsofi Lindberg 070-783 63 84. Fackliga företrädare är Åsa Andersson (SACO) och Göran Svenborn (ST), de nås på telefon 08-614 40 00.


Kungl. Konsthögskolan vill ta till vara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Sammanfattning

Besöksadress

Flaggmansvägen 1
None

Postadress

Flaggmansvägen 1
Stockholm, 11149

Liknande jobb


Universitetsbibliotekarie

Universitetsbibliotekarie

5 december 2022

Barnbibliotekarie

Barnbibliotekarie

5 december 2022