Projektassistent i biologi

Projektassistent i biologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Analys av kolonidynamik hos humlor under födobrist

Projektbeskrivning

Det är ett välkänt faktum att humlor och andra viktiga pollinerande insekter minskar i antal.

Detta är ett globalt problem eftersom pollination är en kritisk ekosystemtjänst som både odlade och vilda växter är beroende av. Populationsminskningar hos sociala insekter har bland annat kopplats till moderniseringen av jordbruket som medfört att landskapet blivit mer homogent med större andel åkermark och mindre andel ängar och kantzoner. Dessa förändringar har stor inverkan på hur blomresurser fördelas över säsongen. I traditionellt eller ekologiskt jordbruk är tillgången på blomresurser i regel jämnare över säsongen, medan den i det moderna jordbruket växlar mellan perioder av massiv tillgång från blommande grödor och perioder med väldigt lite resurser. Blomresursers fördelning över säsongen kan även påverkas av andra storskaliga miljöförändringar såsom förändrat klimat.

Syftet med detta projekt är att undersöka hur sociala insekter påverkas av säsongsmässig variation i deras födotillgång. Projektassistentens uppgift är att analysera data från koloni- och mikrokoloniexperiment med humlor (Bombus spp.) med hjälp av statistiska metoder och matematiska kolonidynamik-modeller samt att använda resultaten för att utvärdera eko-evolutionär teori kring säsongsmässiga anpassningar hos sociala insekter och nisch-diversifiering i pollinatörssamhällen i en föränderlig värld.

Kvalifikationer

- Magisterexamen i ekologi, miljövetenskap eller liknande
- Kunskap och erfarenhet i utformning och genomförande av koloni- och mikrokoloniexperiment med humlor, inklusive biskötsel och god inblick i metoder för att observera och undersöka deras beteende och ekologi
- Goda kunskaper kring humlors ekologi, fysiologi och livshistoria
- Goda kunskaper i demografisk, ekologisk och evolutionär teori
- Utmärkta färdigheter i R och erfarenhet av Matlab
- Erfarenhet med ekologisk modellering, data-behandling och statistiska analys av demografisk data
- Villighet att resa och genomföra forskning utomlands
- Utmärkta kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt

Meriter

- Erfarenhet som labb- och fältassistent på grund- och avancerade kurs
- Erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning
- Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Kandidater behöver kunna arbeta metodiskt, ha god förmåga att organisera, planera och prioritera arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Kandidater förväntas bidra till arbete med vetenskapliga artiklar och presentera resultat för forskningsgruppen och samarbetspartners.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Villkor

Tidsbegränsad anställning under perioden 2021-02-01 till och med 2021-04-30 på heltid.

Vid frågor kontakta forskare Jacob Johansson, jacob.johansson@biol.lu.se

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

5 maj 2021

Forskare

Forskare

5 maj 2021