Projektassistent i miljövetenskap

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. Här finns 42 000 studenter och drygt 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid tio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1900 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Projektet ”Modellering av klimat- och markanvändningseffekter på bladlösspopulationer på spannmål och relaterade skördeförluster”, länkar samman landskaps- och klimatdrivna processer för att modellera populationsdynamiken hos bladlösspopulationer på spannmål.

Projektet är placerat på CEC, Centrum för miljö- och klimatforskning, men samarbetar också med Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet, SLU i Uppsala samt Jordbruksverket. Projektet är en del av det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat), ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet. Anställningen är placerad på CEC.

Arbetsuppgifter
Utbrott av bladlöss på spannmål inträffar sporadiskt, det kan stå för upp till 15 % skördeförluster, och motiverar storskalig användning av insektsmedel i Sverige. Utbrottsfrekvens och svårighetsgrad varierar i utsträckning beroende på klimat, skötsel och landskapets relativa lämplighet för bladlössens övervintring och hur många de naturliga fienderna är. En bättre kvantitativ förståelse för dessa samband kommer att ge oss möjlighet att (I) förutsäga den rumsliga fördelningen av risken för utbrott och skördeförluster i framtida klimat (II) identifiera lämplig skötsel av landskapet för att minska utbrottsrisken och skördeförluster, utan att använda insektsmedel.
Projektet kommer att vidareutveckla modeller för biologisk skadebekämpning av bladlöss i spannmål som utvecklas vid CEC, för att även inkludera klimatet och möjliggöra att förutsäga utbrott och skördeförluster inom ramen för klimatförändringar. Det blir en rad uppgifter under anställningen:
(I) Utveckling av en fenologisk modell länkad till observerade klimatdata för bladlöss populationsdynamik.
(II) Utveckling av en gemensam modell som länkar landskapets sammansättning med modeller för bladlöss och naturliga fiender, samt integrerar den fenologiska modellen med befintliga landskapsmodeller för biokontroll av bladlöss.
(III) Förutsäga utbrott och skördeförluster av spannmål i framtida klimat och landskap med hjälp av modellerna ovan och framtagna markanvändningsscenarier.

Kvalifikationer
Sökande skall ha:

- Doktorsexamen i ekologi eller miljövetenskap eller annat relevant ämne;
- Kandidatexamen eller magisterexamen i biologi eller matematik;
- Dokumenterade kunskaper i programmering i R eller Matlab;
- Erfarenhet av bayesianska metoder, BUGS/Jags eller liknande;
- Erfarenhet av modellering av skadeinsekter;
- Dokumenterade kunskaper i att analysera stora, rumsliga ekologiska data (t.ex. modellering av fenologi);
- Publicerade artiklar som speglar sökandens erfarenhet inom området; -Flytande skriven och talad engelska;
- God skriven och talad svenska.

Följande ytterligare meriter anses vara en fördel:

- Erfarenhet av integrerat växtskydd (särskilt bekämpningströsklar);
- Förmåga att kommunicera forskningsresultat till en rad olika målgrupper;
- Intresse för att arbeta i ett multidisciplinärt team, samt individuellt, bedöms också positivt;
- Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

My Geborek, personalsamordnare
046-222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Karin Hofvendahl, administrativ chef
046-222 97 96, karin.hofvendahl@cec.lu.se
Katarina Hedlund, professor
+46462223798
My Geborek, personalsamordnare
046 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Paul Miller, universitetslektor
046 222 40 72, paul.miller@nateko.lu.se
Nina Nordh
+46 (0) 722 27 34 44
Anna Kristiansson
+46 (0)46 222 93 12
Markku Rummukainen
+46462229684
Henrik Smith, professor
+46 46 222 9379 henrik.smith@biol.lu.se
Johan Lindström, universitetslektor
+46 46 222 4060 johanl@maths.lth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Sölvegatan 37
None

Postadress

Sölvegatan 37
LUND, 22362

Liknande jobb


Expert med inriktning mot svampar

Expert med inriktning mot svampar

18 november 2020

Projektkoordinator till CEC

Projektkoordinator till CEC

17 november 2020

Global Sustainability Manager - Rock Tools

Global Sustainability Manager - Rock Tools

13 november 2020

Projektledare miljöledning

Projektledare miljöledning

12 november 2020