Projektassistent i statsvetenskap

Projektassistent i statsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande, särskilt avseende den lokala nivån. https://www.miun.se/globalassets/institutioner/shv/statsvetenskapforskningsstrategi.pdf

Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna som projektassistent hör att arbeta med uppgifter inom projektet ”jämställdhetsintegrerad förvaltning”. I arbetet kommer framförallt administrativa uppgifter att ingå, som att administrera arbetet med en slutrapport för projektet, administrera och leda arbetet med att arrangera workshops för kommunal personal. Det kommer även att ingå  bearbetning av textmaterial, statistiska dataanalyser och datainsamling. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att planera ditt arbete. Vissa delar av arbetet kommer vara förlagda till Sundvall vilket kommer att kräva närvaro. 

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som projektassistent i statsvetenskap är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap. Vetenskaplig erfarenhet, metodmässig kunskap samt undervisningserfarenhet är meriterande. Arbeten inom ramen för ämnets forskningsprofil är meriterande. Goda kunskaper i engelska är ett krav. För mer information om forskningsprofilen, se https://www.miun.se/globalassets/institutioner/shv/statsvetenskapforskningsstrategi.pdf

Anställning och tillträde: TIdsbegränsad anställning, 100 % i 4 månader med tillträde 2021-10-01

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information kring ämnet lämnas av ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, mailto:stefan.dahlberg@miun.se tel. 010-142 81 98, kring projektet av projektledare Sara Nyhlén, mailto:sara.nyhlen@miun.se, tel. 010-142 88 94.

Upplysningar kring institutionen lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se tel. 010-142 85 47 eller proprefekt Glenn Svedin, mailto:glenn.svedin@miun.se, tel. 010-142 82 47

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-05-14.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


27 juli 2021

Amanuens i datorlingvistik

Amanuens i datorlingvistik

23 juli 2021

Projektassistent i risk- och miljöstudier

Projektassistent i risk- och miljöstudier

21 juli 2021