Projektekonom till Miljöförvaltningen, miljöfordon och hållbara transporter

Projektekonom till Miljöförvaltningen, miljöfordon och hållbara transporter

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vill du vara med och bidra till att vi ökar andelen miljöfordon och förbättrar infrastrukturen för förnybara drivmedel?  Vi söker nu en projektekonom som ska stötta våra projektledare.

Om oss på enheten miljöfordon och hållbara transporter

På enheten arbetar åtta experter inom området miljöfordon, förnybara drivmedel, mobilitet och upphandling. Vi har alla titeln projektledare. Vi arbetar för att öka andelen miljöfordon, förbättra infrastrukturen för förnybara drivmedel samt påverka organisationer och företag. Vi driver webben https://www.miljofordon.se/. Dessutom samarbetar vi med svenska kommuner och europeiska städer. Stockholm är en av Europas ledande städer inom miljöfordonsområdet. Arbetsplatsen ligger i centrala Stockholm.

Rollen

I rollen som projektekonom kommer du att vara ett viktigt stöd i det dagliga arbetet i våra strategiska och viktiga projekt. Du är ett stöd till projektledare och chefer på förvaltningen i frågor som rör projektens ekonomi. Du kommer arbeta mer än hälften av tiden med ekonomirelaterade uppgifter och resten av tiden med projektrelaterat arbete inom miljöfordonsområdet. Du kommer samarbeta med förvaltningens controllers och få stöd från avdelningen för verksamhetsstöd i det ekonomiska arbetet.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

- sköta och utveckla arbetet med budget och planering samt följa upp ekonomin på enheten och i externfinansierade projekt
- samverka med projektledarna på flera avdelningar inom miljöförvaltningen, våra samarbetspartners inom Stockholms stad samt internationella samarbetspartner
- ansvara för att ta fram ekonomiska sammanställningar, budgetar, prognoser, projektredovisningar, rekvirering och budgetuppföljningar
- sammanställa ekonomiska lägesrapporter från Stockholmsdelen i olika projekt (svenska och EU-projekt)
- medverka i och ansvara för budgetarbetet vid ansökningar för nya projekt till EU, nationella myndigheter och liknande
- vårda avdelningens ramavtal med tekniska konsulter.

Dina kompetenser och erfarenheter

Du gillar redovisning och uppföljning i kombination med ett stort miljöintresse, gärna inom transport- och/eller fordonsområdet.

Det är viktigt att du gillar administration och byråkrati samt att du har lätt att tillgodogöra dig kunskap om regelverk och kan säkerställa att dessa följs.

Vi söker dig som har:

- ekonomiutbildning på högskolenivå eller motsvarande KY- utbildning
- arbetat med ekonomirelaterade uppgifter, såsom t.ex ekonomiska sammanställningar, budgetar och projektredovisningar
- erfarenhet av att arbeta med externt finansierade projekt
- goda kunskaper att arbeta och navigera i Excel
- stort miljöintresse
- mycket god förmåga att uttrycka dig pedagogiskt i tal och skrift på både svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
- erfarenhet av att arbeta med EU-finansierade projekt.

Vid kontakt med internationella partners är arbetsspråket engelska.

Vi söker dig som har ett ekonomiskt sinne och gillar att arbeta med siffror och prognoser med MS Excel som hjälpmedel. Vidare arbetar du bra med andra människor och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan inspirera och motivera andra att leverera det ni kommit överens om. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett stort intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. I din kommunikation är du tydlig, pedagogisk och rak samtidigt som du lyssnar och är mottaglig för motparten. Du är också noggrann och bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt för att hålla uppsatta tidsramar.

Vi erbjuder dig

- ett intressant arbete bland kollegor med bred och djup expertkunskap
- flextid för att kunna kombinera yrkes- och privatliv
- möjlighet att arbeta hemifrån några dagar per vecka
- friskvårdsbidrag och en timmes friskvård på arbetstid
- semesterväxling

Läs gärna om hur det är att https://jobba.stockholm/

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

På miljöförvaltningen arbetar 260 medarbetare. Förvaltningens arbetsområden är mycket varierande, det kan röra sig om allt från inomhusmiljö och mathygien till trafikbuller, vattenkvalitet och kemikalier. Förvaltningen har ansvaret att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete med bland annat miljöfordon och hållbara transporter.

Stockholms stad står inför stora och spännande utmaningar. Stadens verksamhet ska vara fossilfri och Stockholms innerstad utsläppsfri 2030.

Din ansökan- utan personligt brev

Vi genomför ett pilotprojekt i Stockholms stad där vi provar att rekrytera utan ett personligt brev vid utvalda rekryteringar.

När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är den 28 mars. Vi planerar börja intervjua i vecka 13.

Övrigt

Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med start maj 2023.

Beroende på hur det går med redan inskickade projektansökningar för extern finansiering och planerade kommande projektansökningar kan tjänsten komma att förlängas.

 

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Erfaren miljökonsult

Erfaren miljökonsult

3 juli 2024

Junior miljökonsult

Junior miljökonsult

3 juli 2024