Projekteringsledare Luleå

Projekteringsledare Luleå

Arbetsbeskrivning

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.
Omfattningen är i huvudsak som följer men inte begränsad därtill:
 Ansvarig att leda, styra och följa upp projekteringskontraktet med avseende på tid,
kostnad och innehåll och i samråd med projektledaren besluta om förändringar avseende tid, kostnad och innehåll
 Rapportera till projektledaren
 Ansvarig för underrättelsehanteringen mot leverantör
 Att leda för ansvarsområdet relevanta möten såsom projekteringsmöten/ekonomimöten och teknikmöten.
 Ansvara för och samordna projekteringsarbetet med övriga projekt
 Delta i samordning och dialog med angränsande projekt inom Trafikverket och externa parter tex kommun och sakägare.
 Ansvarar att alla för projekteringen erforderliga godkännanden och tillstånd, ex miljötillstånd, inhämtas
 Ansvara och administrera granskning av konsulten framtagna handlingar så att rätt kvalitet på leveranser uppnås. Uppdragen skall projekteras med BIM.
 Samordning och planering av specialisternas arbete i projektet.
 Följa upp tekniska krav inom upphandlade kontrakt
 Säkerställa att leverantören erhåller erforderliga besked avseende innehållet som kommer från projektet eller externa samrådspartner
 Framtagning av förfrågningsunderlag för projekteringsuppdrag och entreprenader och bistå projektledare vid upphandling
 Ansvarig för kontrollattester av fakturor avseende projekteringsuppdrag tex leverantör
 Ansvarig för riskhantering för det aktuella projekteringsuppdraget samt att minimera och behandla risker.
 Tillse att krav på arbetsmiljön i både bygg- och driftskedet inarbetas och följs upp i kontraktets leveranser, med stöd av BAS-P och arbetsmiljöspecialist
 Företräder Trafikverket i frågor och möten med leverantören avseende på tid, kostnad och innehåll.
 Företräder Trafikverket i frågor och möten med externa intressenter, tex samrådsmöten
 Medverka till att skapa bra relationer med sakägare/allmänhet.
Kompetenskrav
1. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift
2. Examen från teknisk högskola, eller motsvarande
3. Totalt minst 3 års erfarenhet som projekteringsledare, uppdragsledare eller projektledare för projekteringsuppdrag i plan- eller detaljprojekteringsskedet för uppdrag som omfattat mark och anläggningsarbeten inom väg- eller järnvägsprojekt.
4. Dokumenterad utbildning i entreprenadjuridik (AB och ABK).
5. Dokumenterad utbildning i BAS-P/BAS-U samt byggherrens arbetsmiljöansvar (meriterande).
6. B-Körkort.
Vid ansökan märk ansökan med Projekteringsledare Luleå
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Cantera AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 april 2021
  • Ansök senast: 1 maj 2021

Postadress

BJÖRBÄCKSVÄGEN 6
ÖREBRO, 70210

Liknande jobb


23 mars 2023

Projektchef till vårt affärsområde Piping

Projektchef till vårt affärsområde Piping

23 mars 2023