Projektingenjör väg

Projektingenjör väg

Arbetsbeskrivning

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.
Omfattningen är i huvudsak som följer men inte begränsad till
 Att i samråd med projektledare hantera projektets löpande och interna administration som till exempel projektspecifikation, projektrutiner, dokumenthantering, diarieföring, behörigheter, presentationsmaterial, mm.
 Att ansvara för att en god ordning upprätthålls i PP, IDA, Chaos, mfl system som hanterar projektets dokumentation.
 Att arrangera möten, ansvara för inbjudningar, bokningar, dagordningar etc.
 Att föra anteckningar och protokoll vid möten
 Att i samverkan med projektledare tillse att projektens så kallade basplaner (=pro-jektspecifikation, projektets kontrollprogram, tidplan och riskhantering i Exonaut) löpande hanteras och uppdateras
 Att i samverkan med projektledare och enhetscontroller lägga upp och hantera projekt i C7 och Agresso.
 Ansvara för prognoser, kostnadsuppföljningar och fakturahantering i samråd med projektledaren
 Att ansvara för framtagning av tertial och/eller månadsrapporter i samråd med projektledaren.
 Att kontrollera riktigheten i fakturor och tillse att dessa konteras och kontrollattest-eras
 Sammanställa tidplaner för projektens olika behov och samordna dessa med tidplaner från konsulter och entreprenörer
 Att leda och föra anteckningar vid samverkansmöten samt särskilda riskmöten i samråd med projektledaren
 Månatliga underlag till risk- och statusrapport för de olika projekten
 Informationsverksamhet, intern och extern
 Hantera avrop via Trafikverkets beställningssystem
 Sammanställa efterkalkyler, slutrapport och handlingar inför upphandling
 Delta i granskning av konsultens levererade handlingar samt följa upp handlingarnas kvalitét
 Löpande projektplanering
 I förekommande fall agera som delprojektledare.
- Minst examinerad civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad/samhällsplanering/väg- och vatten.
- Minst 18 månader dokumenterad erfarenhet av arbete i projektorganisation i infrastuktur-projekt. Erfarenheten skall ha införskaffats de senaste fem åren.
- Minst 18 månader praktisk erfarenhet av Trafikverkets projektportal, IDA eller Chaos. Eller likvärdiga system hos annan beställare.
- Minst 18 månader praktisk erfarenhet av CDI, C7, Agresso och Exonaut eller likvärdiga system.
- Kunskaper och erfarenhet i Word, Excel, PowerPoint, MS Project och liknande program.
- B-körkort.
Vid ansökan märk ansökan med Projektingenjör väg
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Cantera AB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 april 2021
  • Ansök senast: 26 maj 2021

Postadress

BJÖRBÄCKSVÄGEN 6
ÖREBRO, 70210

Liknande jobb