Projektkoordinator för projektet eMSP NBSR

Arbetsbeskrivning

Projektkoordinator för projektet eMSP NBSR vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt eMSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) och pågår september 2021 - februari 2024. Projektets syfte är hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning, utveckling av hållbar blå ekonomi samt långsiktigt hållbart naturskydd. Till tjänsteuppgifterna hör administration, ekonomisk uppföljning och redovisning, samt rapportering av projektet. Koordinera arbetspaket WP3. I detta ingår att koordinera, planera och genomföra de deltagande parternas gemensamma aktiviteter. Ansvara och genomföra de delar av projektet som genomförs på Åland, inklusive eventuella pilotstudier samt kontakter med åländska berörda parter/verksamhetsutövare samt övriga projektpartners utanför Åland.

Beskrivning av kvalifikationer:
Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.Kunskap och erfarenhet av marin förvaltning samt internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Tillträde:
2022-01-01


Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ålands landskapsregering
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 november 2021
  • Ansök senast: 13 december 2021

Liknande jobb


21 januari 2022

Senior rådgivare

Senior rådgivare

21 januari 2022

17 januari 2022

Miljösamordnare visstid

17 januari 2022