Projektkoordinator för projektet Life-IP Biodiversea

Arbetsbeskrivning

Projektkoordinator för projektet Life-IP Biodiversea vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
LIFE-IP BIODIVERSEA - Enhancing the marine and coastal biodiversity of the Baltic Sea in Finland and promoting the sustainable use of marine resources. Projektet fokuserar på skyddet av den marina miljön med EU LIFE Integrated Projects Nature-finansiering. Det samordnas av Forststyrelsen och omfattar åtta partnerorganisationer varav Åland är ett. Till tjänsteuppgifterna hör att handha administrativt arbete, teknisk och ekonomisk uppföljning, rapportering och kommunikation av projektet. Samarbeta med de övriga partners inom projektet i projektimplementering, kommunikation mellan partners och koordinering av projektet. Delta i utvecklingen av en färdplan och ett undervattensövervakningssystem av marina skyddsområden för nätverket och planeringen och genomförandet av övervakningen.

Beskrivning av kvalifikationer:
Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination.Erfarenhet av internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Tillträde:
snarast


Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ålands landskapsregering
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 november 2021
  • Ansök senast: 13 december 2021

Liknande jobb


17 januari 2022

Miljösamordnare visstid

17 januari 2022

Samordnare Regional avfallsplan

Samordnare Regional avfallsplan

17 januari 2022