Projektledare 2 tjänster

Projektledare 2 tjänster

Arbetsbeskrivning

Vi söker 2 st projektledare till ett spännande projekt!

Studieförbundet Vuxenskolan Väst har fått beviljat ett 3:årigt Arvsfondprojekt och vi letar nu efter 2 st projektledare som tillsammans ska driva det.
Projektet "TUFF - Tillsammans utrikesfödda funkisföräldrar" kan beskrivas såhär;

"Vi ser att det finns pusselbitar som saknas för att kunna vara den bästa föräldern man kan till sitt barn. Att vara förälder till ett barn med NPF diagnos innebär ofta en stor utmaning och lägger man där till ett nytt land, språk, kultur och i vissa fall religion så kan det bli övermäktigt. I slutändan är det barnen som drabbas och vi behöver ta fram metoder och hitta vägar för att nå ut och underlätta.

Målgruppen är utrikesfödda barn med diagnos eller under utredning och deras föräldrar.

Vi kommer ta fram en helhet av både utprovat kulturöversatt material med metod för hur målgruppen utrikesfödda föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan nås och metoder och utbildningsmaterial till aktuella föreningar och organisationer dit familjerna kan vända sig. Materialet ska finnas tillgängligt även för dem som inte kan ta till sig det lästa ordet genom kortare filmer på olika språk där även sociala och kulturella utmaningar får plats för att på bästa sätt stötta.

Projektet vill även arbeta med familjerna genom att skapa föräldragrupper, föreläsningar och bjuda in till samarbete med föreningar som kan stötta barnen i en aktivare fritid och föräldrarna till utbyte. Vi vill också sprida detta till vår organisations 27 övriga avdelningar och vidare till kommuner och andra intressenter.
Efter avslutat projekt kommer fler barn från målgruppen ta del av allt det föreningsutbud som finns. Föräldrar kommer vara stärkta i sin roll och på ett bättre sätt veta vad som finns tillgängligt för deras barn och hur de kan nyttja det samt ha hittat en tillhörighet med andra familjer. Material, metod och ambassadörsutbildning kommer finnas för nya familjer att använda och utbildningen som görs för föreningarna kommer kunna nyttjas i en mängd sammanhang och med andra organisationer.

På detta sätt öppnar vi upp för bättre fungerande familjer med rätt kunskaper, barn som får fler möjligheter att delta i samhället och en större mångfald inom föreningslivet. "

De två projektledarna behöver ha olika specialkompetenser, där en har inriktningen funktionsrätt och den andra integration. Tjänsterna är mellan 50-100%, vänligen uppge önskad tjänstgöringsgrad i ansökan. Vi kommer tillämpa 3 månaders provanställning. Start 1 maj under förutsättning att vi anställt båda projektledarna då.

Beskrivning av rollen och ansvarsområden/arbetsuppgifter:
De arbetsuppgifter som kan ingå är:

• Kontakt med föreningar, samarbetsparter, kommunala insatser och föräldrar/familjer ur målgruppen.
• Strukturera upp arbetet både kort och långsiktigt genom tids & aktivitetsplan.
• Arbeta uppsökande på olika sätt för att nå målgruppen.
• Arbeta tillsammans med metodutvecklare, filmare, översättare för att få till en slutprodukt.
• Ta fram en utbildning för de föreningar vi samverkar med utifrån det behov som kommer fram, samt utbilda dem.
• Rekrytera cirkelledare och deltagare till projektet/föräldragrupperna.
• Boka föreläsare och arrangera föreläsningarna.
• Anordna och organisera sommarlovsaktiviteter.
• och mycket mer.

Vi söker efter dig som:

• Har en stor förståelse för de utmaningar som finns och vill hitta lösningar för familjernas bästa.
• Kan arbeta självständigt men även tillsammans med övriga i projektorganisationen.
• Duktig på att strukturera upp sitt arbete samt delegera.
• Erfarenhet av att tidigare ha arbetat som projektledare (meriterande)
• Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
• Är driven, idérik och självgående.
• Har en förmåga att samtala med en mängd olika sorters människor i olika positioner.

För projektledare funktionsrätt:

• Arbetat med målgruppen tidigare/ha personliga erfarenheter av målgruppen (främst NPF diagnoser)
• Kunskap kring LSS och andra insatser som kan erbjudas i kommunen.

För projektledare integration:

• Förförståelse kring hur man kan arbeta med att kulturöversätta information, verksamhet osv. för att kunna nå och involvera målgruppen.
• Flerspråkig (meriterande)
• Kontaktnät inom målgruppen (meriterande)

Viktigt att du uppger vilken av de olika projektledartjänsterna du söker!

För frågor, vänligen kontakta:
Emma Rossvik, projektkoordinator/samordnare SV Väst
emma.rossvik@sv.se eller 010-33 00 909

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet runt om i landet. Det är våra avdelningar som ser till att studiecirklar och kulturarrangemang äger rum och att de riktar sig till rätt deltagare.

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: SV Väst
  • 2 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 februari 2024
  • Ansök senast: 6 mars 2024

Postadress

Junogatan 7
Uddevalla, 45142

Liknande jobb


28 juni 2024