Projektledare

Projektledare

Arbetsbeskrivning

Inom Skellefteå kommunkoncern pågår det ständigt ett stort antal projekt av olika slag, allt från mindre projekt i begränsade grupper till stora investeringsobjekt med höga kostnader och många inblandade aktörer, både inom och utanför kommunen.

En stor del av kommunens projekt utgår ifrån Projektkontoret som har till uppdrag är att öka kommunens förmåga att genomföra projekt hållbart och effektivt. Kontoret är även ansvarigt för genomförandet av kommunens gemensamma utvecklingsportfölj för digitalisering. Arbetet präglas av nytänk, mod och förändringsvilja och för att klara av uppdragens bredd behövs projektledare med olika bakgrunder, erfarenheter och personliga egenskaper.

Vi söker nu en projektledare som i huvudsak ska agera projektledare för Skellefteå kommuns deltagande i ESF-projektet Relocate. Projektet har fyra projektpartners, Region Västerbotten (projektkoordinator), Skellefteå Kommun, Northvolt och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att skapa ett erbjudande om arbete, utbildning och bostad i Skellefteå. Projektet berör förutom Skellefteå våra storstadsområden, Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet inleds med en analys-och planeringsfas mellan 2020-09-01 och 2021-02-28 för att sedan övergå i en genomförandefas fram till 2022-12-30.

ARBETSUPPGIFTER
Du utför och leder projektet tillsammans med en projektgrupp inom kommunkoncernen samt olika grupperingar med de andra projektparterna. Tillsammans med Regionens huvudprojektledare ansvarar du för att projektet drivs professionellt och ända målsenligt. Ni har ett gemensamt ansvar för planering och genomförande samt uppföljning av projektresultat och rapportering till externa parter och finansiärer.

Utöver projektledning kommer du även att medverka till utveckling av kommunens projektmodell som förvaltas av projektkontoret.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en initiativtagande person som inte är rädd för att anta nya utmaningar. Du besitter en förmåga att bygga framgångsrika relationer och samarbete faller sig naturligt. Du är en aktiv lyssnare som vinner förtroende och respekt genom din kommunikation. Tidigare arbetslivserfarenhet har erhållit dig förmåga att sätta dig in i olika verksamheters förutsättningar och behov.

Du har gedigen erfarenhet av att driva komplexa projekt och har en relevant högskoleutbildning utifrån uppdraget. Genom helhetssyn och perspektivmedvetenhet leder du framgångsrikt projektet mot uppsatta mål tillsammans med teamet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förvaltningen Support och lokaler är kommunens interna servicecenter. Vi samordnar, utvecklar och förenklar. På så sätt bidrar vi till en effektiv kommunal verksamhet och skapar förutsättningar för bästa möjliga medborgarnytta. Vi är över 800 medarbetare - fördelade på sju avdelningar: IT och verksamhetsutveckling, Ekonomisupport, Personalsupport, Kommunikation, Måltid, Fastighet och Kommunhälsan - som erbjuder kunderna stöd och specialistkompetens inom en rad nyckelfunktioner.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare till Trafikenheten

Handläggare till Trafikenheten

22 januari 2021