Projektledare

Projektledare

Arbetsbeskrivning

Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.

Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.

Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.

Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin.

ARBETSUPPGIFTER
På avdelningen Stadsutveckling arbetar vi tillsammans med att skapa bra förutsättningar för VA och avfallshantering i stadsplaneringen, genomföra VA- och avfallslösningar i utbyggnaden av staden, samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågorna i staden samt utveckla framtida avfallslösningar.

Enheten Exploatering och Infrastruktur ansvarar för att projektera och bygga ut Kretslopp och vattens anläggningar i exploateringsprojekten samt bevaka våra befintliga anläggningar i infrastrukturprojekten som pågår i staden. Vi är 13 personer på enheten och vi är förvaltningens kontakt med stadens övriga förvaltningar och externa parter i exploaterings- och infrastrukturprojekt som genomförs i Göteborg.

Som projektledare på enheten Exploatering och Infrastruktur får du ett unikt och mångsidigt uppdrag där du är delaktig i stadens utbyggnad.

Du kommer att ingå i Kretslopp och vattens projektgrupp för Västlänken där du representerar och ansvarar för att VA-anläggningarna byggs ändamålsenligt och med rätt kvalitet. Du kommer också att ansvara för projektering och utbyggnad av VA-anläggningar i ett eller flera exploateringsprojekt. För att lösa uppgiften på ett bra sätt arbetar vi nära tillsammans med både staden och våra egna mer specialiserade enheter här på Kretslopp och vatten. Att vi har ett välfungerande samarbete inom enheten är också något som bidrar till att vi kan fullgöra vårt uppdrag på ett bra sätt. Du får möjlighet att se helheten i ditt arbete och du jobbar mot målet att skapa ett hållbart Göteborg.

Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 3 och förutsätter godkänd säkerhetsprövning vilket bland annat innefattar drog och alkoholtest samt registerkontroll från Säpo.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har en högskoleutbildning inom väg och vatten, samhällsbyggnad eller liknande utbildning. Vi tror att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom väg och vatten eller samhällsbyggnad. Ett krav för tjänsten är B-körkort.

Vi ser att du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du kan också överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer. Den värdegrund som finns på arbetsplatsen följer du och är mån om att den översätts i handling.ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Projektledare

Projektledare

27 juni 2022

27 juni 2022