Projektledare

Projektledare

Arbetsbeskrivning

Forum för levande historia söker två projektledare
Är du en erfaren och trygg projektledare med engagemang för att verka för en stark demokrati och allas lika värde? Vill du arbeta i en organisation med mycket kompetenta och högt motiverade medarbetare? Forum för levande historia söker två projektledare för tillsvidareanställning på avdelningen för uppdrag och forskningssamordning. 

Om myndigheten

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att främja arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien bidrar vi till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop med utgångspunkt i lärdomar från Förintelsen, kommunistiska regimers brott mot mänskligheten och andra brott mot mänskligheten i historien. Vårt arbete är inriktat på kunskap, kultur och utbildning. Vi tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, skolmaterial och håller seminarier och samtal. Verksamheten finns i hela Sverige, digitalt eller på plats. Vi samarbetar ofta med lokala, nationella och internationella partners.

Vi är drygt 40 medarbetare och har vårt kontor och publika rum i Gamla stan i Stockholm. Vi erbjuder ett intressant arbete på en arbetsplats med stort engagemang för och djup kunskap om våra områden. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme är en självklarhet och när arbetet tillåter finns det även möjlighet att delvis arbeta på distans.  

Om tjänsterna

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten har också i uppdrag att erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser om olika former av rasism och intolerans i historien och idag till skolans personal och andra relevanta yrkesgrupper. Vi söker nu två projektledare som kan leda projekt och driva arbetet framåt inom dessa och angränsande områden, i nära kontakt med forskarsamhället och andra relevanta experter och aktörer.

De aktuella projekten innebär att:


• Utveckla samordnings- och uppföljningsarbetet i enlighet med regeringens uppdrag till myndigheten och med fokus på att bland annat utveckla metoderna för uppföljningen och stärka processtödet för de myndigheter som berörs.
• Utveckla myndighetens kunskaps- och metodstöd om olika former av rasism och intolerans för skolans personal och andra yrkesgrupper, med fokus på bland annat fortbildningsaktiviteter, webb-baserat stöd och kontinuerlig målgruppsanpassning.
• Utveckla och arbeta med kunskapshöjande insatser om de nationella minoriteterna.

 I arbetet ingår att:


• Planera, utveckla och följa upp verksamheten inom ansvarsområdena. Det kan till exempel handla om att genomföra fortbildningar och erfarenhetsutbyten om olika former av rasism och/eller hbtqi-fobi.
• Samordna både interna och externa resurser som behövs i verksamheten. Det kan till exempel handla om att arbetsleda externa konsulter och/eller leda ett team med olika kompetenser, såsom exempelvis administratör, kommunikatör och pedagog.
• Ta fram underlag till projektplaner och budget.
• Följa upp och analysera resultat med sikte på kontinuerlig vidareutveckling.
• Underhålla och utveckla intressentnätverk och andra nätverk inom ansvarsområdet.
• Samverka med myndigheter, kommuner, aktörer i civilsamhället, universitet och högskolor samt med internationella aktörer.
• Omvärldsbevaka inom tjänstens ansvarsområden.
• Bidra till myndighetens verksamhet i sin helhet, genom att till exempel ingå i arbetsgrupper, bistå med ämneskunskap till andra delar av verksamheten, svara på remisser och bidra till övergripande verksamhetsutveckling.

Den vi söker

För att vara aktuell för tjänsterna krävs:


• Akademisk examen inom relevanta ämnen (till exempel statsvetenskap, sociologi, mänskliga rättigheter, juridik, utbildningsvetenskap).
• Minst fem års relevant erfarenhet från liknande strategiska och projektledande roller/tjänster/arbetsuppgifter i offentlig sektor.  
• Minst fem års erfarenhet av arbete med frågor som rör rasism, antidiskriminering, mänskliga rättigheter och/eller demokrati.
• God erfarenhet av att kommunicera komplexa budskap och arbeta med kunskapsbaserad verksamhet riktad till flera olika målgrupper, till exempel genom att arrangera och hålla i kunskapshöjande insatser och erfarenhetsutbyten.
• God kunskap om hur lärande fungerar och om att analysera verksamhet utifrån vetenskaplig grund eller bästa tillgängliga kunskap.
• Erfarenhet av att leda metodutvecklings-/förbättringsarbete.

Det är meriterande med:


• Flerårig erfarenhet av arbete i statlig myndighet.
• God kunskap om och erfarenhet av frågor som rör de nationella minoriteterna.
• Utbildning i projektledning.
• Erfarenhet av upphandling, såsom exempelvis av konsulttjänster.

Vi ser även att du bör ha följande egenskaper och förmågor:


• Du är strategisk, resultatinriktad och lösningsorienterad samt tycker om att arbeta i den föränderliga miljö som arbetet i en politiskt styrd organisation innebär.
• Du har god förmåga och tycker om att skapa och upprätthålla goda samarbetsrelationer såväl internt som externt.
• Du har god kommunikativ förmåga och kan kommunicera komplexa frågor i tal och skrift både på svenska och engelska. Du kan också presentera och företräda din organisation i externa sammanhang.

Eftersom vi är en relativt liten myndighet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt samarbetsförmåga och ett gott omdöme.

Forum för levande historia strävar efter en jämn könsfördelning och välkomnar alla sökande oavsett könsidentitet eller uttryck. Myndigheten vill även ta tillvara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati och alla människors lika värde och rättigheter.

Tillträde

Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. 

Ansökan

Ansökan görs senast den 27 mars 2024 på vår hemsida www.levandehistoria.se

För frågor om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Ann Bernes på 08-41 06 87 24.

Frågor om arbetsplatsen kan även ställas till fackliga representanter. För SACO Magdalena Smidova, magdalena.smidova@levandehistoria.se och för ST Eva Azcarate, eva.azcarate@levandehistoria.se

Vi frånsäger oss kontakt med rekryterare och bemanningsföretag med anledning av denna rekrytering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Forum för levande historia
  • 2 platser
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 mars 2024
  • Ansök senast: 27 mars 2024

Besöksadress

Stora Nygatan 10-12
None

Postadress

Box 2123
STOCKHOLM, 10313

Liknande jobb


28 juni 2024