Projektledare 50%

Projektledare 50%

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Universitetsledningens stab är ett samlingsnamn för verksamheterna: Universitetsledningens kansli, Planering och Utveckling. Kansliet för USV och LUKOM ingår i Utveckling. Kontaktinformation finns under respektive avdelning.Vid Lunds universitet finns verksamheter utanför fakultetsorganisationen som lyder direkt under rektor.

Två av dessa är Kultur och museiverksamheterna (LUKOM) och Universitetet särskilda verksamheter (USV). I LUKOM ingår Botaniska trädgården, Odeum, Historiska museet och Skissernas museum. Inom Skissernas museum finns Lunds universitets konstsamling. I USV ingår Internationella miljöinstitutet och Pufendorfinstitutet. Inom Pufendorfinstitutet finns LU Futura.

För LUKOM och USV finns en fakultetsliknande organisation med en särskilt utsedd ansvarig vicerektor med en dekanliknande roll och ett kansli med ansvar och uppgifter som ett fakultetskansli. Kansliet ingår i Universitetsledningens staber, avdelning Utveckling.

Kansliets uppgift är att ge administrativt stöd till verksamheterna och universitetsledningen, ansvara för samordning mellan verksamheterna samt samverkan med övriga verksamheter inom och utom universitetet.

Kansliets grundbemanning är indelad i funktionerna styrning/ledning, ekonomi och personal. Varje funktion arbetar självständigt med sina frågor. Kansliet ansvarar även för de resurser som finns inom projekt med koppling till LUKOM och USV.

Till kansliet söker vi nu en projektledare, med en koordinerande roll och särskilt ansvar för lednings- och styrningsfrågor, med en omfattning på 50%.

Arbetsuppgifter

- Att leda, koordinera och kvalitetssäkra styrnings- och ledningsfrågorna inom kansliet.
- Ge administrativt stöd till verksamheterna och till universitetsledningen.
- I uppdraget ingår att bereda underlag till beslut, följa upp verksamheterna, föra information till verksamheterna och företräda verksamheterna i fora där de normalt inte deltar samt att vara vicerektors kontaktperson i frågor som rör LUKOM och USV.
- Vid behov utgöra ett strategiskt stöd i arbetet med verksamheternas inre organisation, rutiner och processer.
- Ansvara för riskvärderingsarbetet för USV och LUKOM, för budgetprocess och verksamhetsdialog.
- På uppdrag av vicerektor ansvara för föreståndarnätverket, strategidagar och konferenser.
- Koordinera svar på remisser.
- Ansvara för framtagande av förslag till verksamhetsplaner och resursfördelningar för LUKOM och USV samt för texter till LU årsredovisning.
- Koordinera och arbetsleda kansliet gällande planering, utveckling, uppföljning, planerings- och kanslimöten och delta i utvecklings- och lönesamtal.  Då det inom kansliet finns ett antal pågående projekt ingår  att leda och koordinera dessa projekt samt att utgöra ett stöd till projektledarna.
- Företräda myndigheten vid förhandling med personalorganisation inför beslut som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill förmå arbetsgivaren att fatta (med undantag för tvisteförhandling eller kollektivavtalsförhandling).
- På delegation för USV och LUKOM fatta anställningsbeslut, delegations och attestbeslut, godkänna föreståndares räkningar, i Prisma och EU portalen godkänna bidragsansökningar och beslut i de fall inte detta faller på rektor.

Kvalifikationer

Krav för anställningen

- Avlagd pol mag examen med inriktning mot offentlig administration.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med styrnings- och ledningsfrågor samt ledningsnära arbete inom universitet/högskolor.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med universitetets planeringsprocess.
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med samverkan inom universitetet och mellan universitetet och andra organisationer.
- Dokumenterad utbildning i och erfarenhet av projekt- och processledning.
- Dokumenterat goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då du kommer att arbeta i en internationell miljö.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper därför krävs att du

- har god administrativ förmåga,
- är noggrann, strukturerad, drivande och resultatinriktad i ditt arbetssätt,
- har kommunikativa, pedagogiska och diplomatiska förmågor då dialog, samarbete och samverkan både inom och utom universitetet är viktiga delar i arbetet,
- kan arbeta flexibelt och lösningsfokuserat då USV och LUKOM består av verksamheter med olika inriktningar och förutsättningar,
- har vana av att arbeta självständigt, ta initiativ och driva nya projekt på egen hand.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Emma Carolander, personalsamordnare
046-2227008 eller 0730-878148
Anita Nilsson, ekonomichef
046-2227013 eller 0768-462088

Sammanfattning

Besöksadress

PARADISGATAN 2
None

Postadress

PARADISGATAN 2
Lund, 22350

Liknande jobb


11 maj 2021

Arbetsmarknadshandläggare Krami

11 maj 2021