Projektledare för Almedalsbiblioteket

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland skapar kultur- och fritidsförvaltningen möjligheter till ett rikare liv för öns befolkning och besökare. Våra cirka 130 medarbetare erbjuder förutsättningar för bland annat natur- och kulturupplevelser, träning och eget skapande genom föreningsbidrag, arrangemang och nätverksarbete samt genom våra egna verksamheter - bibliotek, motionsanläggningar och ungdomsgårdar.

Just nu finns möjlighet att under 18 månader arbeta och driva ett spännande utvecklingsuppdrag vid Almedalsbiblioteket på Gotland. Vi söker dig som är intresserad av att tydliggöra mål, strategier och arbetssätt för Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek. Du bör ha ett engagemang för biblioteksutveckling och ledarskap för att tillsammans med omkring 35 medarbetare leda och medverka till att Almedalsbibliotekets övergripande verksamhet för såväl Uppsala universitet som Region Gotland tydliggörs och fungerar.

Almedalsbiblioteket har som uppdrag att erbjuda hela det gotländska samhället en fullständig biblioteksservice samt svara för vetenskaplig informationsförsörjning till studenter och forskare på Campus Gotland vid Uppsala universitetet. Almedalsbiblioteket är till sin natur ett bibliotek för alla, en mötesplats för människor med olika informationsbehov och en länk mellan universitetet och det gotländska samhället.

Från och med januari 2014 har Almedalsbiblioteket två huvudmän, Region Gotland och Uppsala universitet, och du kommer att ha en delad anställning, 50 % vid Uppsala universitetsbibliotek och 50 % vid Region Gotland. Almedalsbiblioteket ingår som en av 6 enheter inom avdelningen för ämnesbibliotek vid Uppsala universitetsbibliotek(UUB) och är en av 10 enheter inom biblioteken på Gotland. Dina närmaste chefer är avdelningschefen för ämnesbiblioteken i Uppsala och regionens bibliotekschef på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som projektledare vid Almedalsbiblioteket sträcker sig över såväl universitets- som folkbiblioteksverksamheten. Som projektledare är du ansvarig för att planera, leda och utveckla verksamheten vid Almedalsbiblioteket med ett tydligt mål att uppnå och ha genomfört ett nyläge efter 18 månader. I arbetet ingår bl.a. delegerat personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.

Det innebär att du ska:
- Utforma väldefinierade mål för verksamheten med hänsyn till Region Gotlands biblioteksuppdrag, UUBs arbetsordning och mål- och strategidokument.
- Se över och ev införa en ny organisation av Almedalsbiblioteket.
- Tydliggöra rollfördelning mellan de två uppdragen inom Almedalsbiblioteket, med hänsyn till vad som är olika i uppdragen och vad som kan samordnas.
- Se över och anpassa servicenivå och utbud med hänsyn till resurser, uppdrag och mål, t ex antal serviceställen, öppettider, arbetsformer, kompetensförsörjning m.m.

KVALIFIKATIONER
- Akademisk examen
- Erfarenhet av ledningsfunktion med personalansvar och/eller projektledning samt verksamhetsutveckling
- Intresse för förändringsarbete, ledarskap och personalutveckling
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- B-körkort

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Uppdraget förutsätter att du har ett helhetsperspektiv för verksamheten såväl som strategisk förmåga. Du har ett engagemang för biblioteksutveckling och har god kännedom om och idéer kring nya och framtida biblioteksformer, behov och innehåll. Du har en utpräglad initiativ- och organisationsförmåga, ett intresse för samhällsfrågor och är en god kommunikatör med förmåga att lyssna och fatta beslut. Du har förmåga att leda teori till handling och är resultatinriktad. Du ser även vikten av bibliotekets roll i samhället liksom i undervisning och forskning. Genom ditt sätt att leda får du engagerade medarbetare och en utvecklande arbetsmiljö.

Har du erfarenhet från både universitetsbibliotek och folkbibliotek eller integrerad biblioteksverksamhet är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet av arbete i akademiska organisationer eller politiskt styrd verksamhet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef för bruksbiblioteken Gunilla Sundström, Uppsala universitetsbibliotek
018-471 3996
Kultur- o fritidsdirektör Maria Modig, Region Gotland
0498-26 96 58
OFR/ST Annette Weyde, Uppsala universitetsbiblioteket
018-471 3926
SACO Halina Hohenthal, Uppsala universitetsbiblioteke
018-611 905
Kommunal Lars-Åke Beckman, Region Gotland
0498- 26 96 65
DIK/SACO Maja Markhouss, Region Gotland
0498-29 90 74
Vision Mona Eriksson, Region Gotland
0498-26 96 59
Bibliotekschef Åsa Ingmansson
0498-26 99 79
Enhetschef, Almedalsbiblioteket Lena Wennersten
0498-29 90 02
Barn- och ungdomsbibliotekarie Sara Edlund
0498-29 90 62

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Gotland, Almedalsbiblioteket VISBY
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning Tillträde snarast eller enligt ök tom 2018-12-31
  • Publicerat: 25 april 2017

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


13 oktober 2020

Bibliotekschef

Bibliotekschef

30 september 2020

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

22 september 2020