Projektledare för Arbetsmarknadstorget

Arbetsbeskrivning

Kommunledningskontoret är navet i kommunkoncernen. Eller spindeln i nätet, om man så vill. Här får kommunstyrelse och personalnämnd stöd i form av ledning, styrning, tillsyn och samordning. Hos oss samlas centrala resurser för medborgarservice, tillväxt och utveckling, ekonomi, planering, IT samt personal- och arbetsmarknadsfrågor. Vi är 200 medarbetare som tillsammans styr utvecklingen åt rätt håll. Referensnummer 005 Allmän visstidsanställning perioden 2010-09-01--2013-08-31 Arbetsmarknadstorget är en samverkanssatsning mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och Samordningsförbundet Skellefteå i syfte att skapa "en gemensam ingång" för arbetssökande ungdomar med behov av stöd från flera myndigheter. Vår gemensamma ambition är att genom personal-, verksamhets- metodmässig samverkan samt lokalsamordning säkerställa att rehabilitering sker ur den enskildes perspektiv samt ett effektivt nyttjande av samhällets resurser. Genom att samordna insatserna kan vägen mot arbete, egen försörjning och ökad livskvalitet underlätta och effektivisera för ungdomar i Skellefteå. På arbetsmarknadstorget kommer det att finnas personal från Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet, gymnasieskolan, socialkontoret, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. ***** Arbetsuppgifter ***** Projektledarens uppgift är att på uppdrag från projektägaren, Skellefteå kommun, och en gemensam styrgrupp ansvara för att utveckla och samordna det interna arbetet. Det innefattar bland annat ett gemensamt synsätt, gemensamma bedömningsinstrument, tjänsteutbud, metod- och kompetensutveckling och information. I projektledarrollen ingår även att initiera och utveckla samverkan med olika externa aktörer så som arbetsgivare, fackliga organisationer, föreningar med flera. ***** Kvalifikationer ***** Högskoleutbildning och ledar- eller projektledningserfarenhet. Du har tidigare även arbetat med utvecklings- och förändringsarbete. Erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och arbete med arbetsinriktad rehabilitering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetssamverkan. Det krävs ledaregenskaper, en väl utvecklad samarbetsförmåga, god pedagogisk förmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi uppskattar att du är flexibel, initiativrik och arbetar strategiskt och resultatinriktat. Vi eftersträvar mångfalt bland personalen. Välkommen med ansökan som du gör via länken i den här annonsen

Sammanfattning

Liknande jobb


Arbetskonsulent

Arbetskonsulent

16 november 2021

Haninge kommun söker en socialkonsulent till arbetsmarknadsenheten

Haninge kommun söker en socialkonsulent till arbetsmarknadsenheten

18 augusti 2021

Arbetsmarknadshandläggare

10 juni 2021