Projektledare för internationella utbildningsprogram

Projektledare för internationella utbildningsprogram

Arbetsbeskrivning

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Internationella enheten deltar i arbetet med konventioner och globala överenskommelser på kemikalieområdet samt bedriver utvecklingssamarbete i syfte att stärka andra länders kapacitet att arbeta med kemikaliekontroll. Idag pågår samarbeten främst med länder i Sydostasien, Afrika, Latinamerika och östra Europa. Vi har en lång erfarenhet på området, men samarbetsformerna behöver utvecklas löpande.ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att bidra till kapacitetsutveckling i låg- och medelinkomstländer. Du kommer tillsammans med erfarna kollegor att utveckla och leda program med internationella utbildningar och förändringsprojekt för att stödja länder i deras arbete med att utveckla lagstiftning och institutioner för god kemikaliekontroll. I arbetsuppgifterna kan det även ingå att ansvara för och/eller delta i andra projekt inom utvecklingssamarbetet, som kan vara av global, regional eller bilateral karaktär. Utveckling av nya arbetsformer ingår, innefattande digitala lösningar för delar av samarbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen inom för tjänsten lämpligt område. Erfarenhet av projektledning, att organisera och leda internationella utbildningar, på plats såväl som på distans, samt stödja samarbetsländer i deras förändringsprojekt är särskilt meriterande. Erfarenhet av utveckling av internationella biståndsprogram är meriterande liksom egen erfarenhet av att ta fram digitalt utbildningsmaterial. Om du har erfarenhet från utveckling av lagar och institutionell kapacitet, särskilt inom kemikalieområdet, är även det meriterande.

Du måste vara initiativrik och drivande och vara beredd att finna vägar framåt även i lägen där många osäkerheter kan finnas. Vi förutsätter att du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, har lätt för att samarbeta, är lyhörd för mottagarnas behov och har ett gott ordningssinne. Du måste vara beredd att resa i tjänsten. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska. Goda kunskaper i ytterligare språk är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utbildare mättekniker

13 maj 2021

Projektledare äldreomsorg

Projektledare äldreomsorg

12 maj 2021