Projektledare för Medvetenskapens hus

Projektledare för Medvetenskapens hus

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, men projektet omfattar hela fakulteten.

Institutionen har ungefär hundra anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Institutionen har en vital forsknings- och utbildningsmiljö. Vi månar om en god arbetsmiljö där vi alla tillsammans bidrar till verksamhetens bästa. Vi har återkommande gemensamma personalmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Lunds universitet har under ett pilotår 2023 arbetat för ett vetenskapscentrum med bas i humanvetenskaperna och en konstnärlig gestaltningsform, Medvetenskapens hus. Fullt utbyggt skulle Medvetenskapens hus vara en intern arena för fruktbara möten mellan de nio fakulteternas forskare, liksom kunna bedriva en extern verksamhet som kan besökas av skolor och andra med intresse för humanistiska vetenskaper och aktuella samhällsfrågor.

Efter en inledande fas av Medvetenskapens hus där hela universitetet varit involverat vidtar nu en mer riktad satsning där HT-fakulteterna är värd. Medvetenskapens hus kommer under 2024 och 2025 utgöra en plattform för att möjliggöra samverkan med det omgivande samhället och med hjälp av konstnärlig gestaltning skapa tillfällen för nya kreativa samarbeten inom universitetet där humanvetenskaperna utgör grunden. Vi söker nu en projektledare med expertkunskap för att under drygt ett års tid fortsätta pilotarbetet med att bygga upp en verksamhet som sedan ska utvärderas. 

Du kommer att arbeta med att:

- skapa fakultetsöverskridande samarbeten för att utveckla interaktiva seminarier och kurser
- producera utställningar, programverksamhet och utbildningar med tillhörande material
- utveckla och bedriva utställnings- och programverksamhet mot det omgivande samhället kring frågor om hållbarhet
- tillsammans med forskare och kreatörer testa olika sätt att förmedla kunskap och ny forskning i multimodala lärmiljöer
- verka för breddad rekrytering genom uppsökande installationer för att öka nyfikenheten och förståelsen för vad universitetet erbjuder.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Erfarenhet av att ha producerat stora publika utställningar och utåtriktad seminarieverksamhet inom forskning och konst.
- Erfarenhet av fakultetsöverskridande och interaktiva samarbeten inom universitet och högskola.
- Erfarenhet av samverkan mellan högskolesektorn och andra intressenter.
- Erfarenhet av och kunskap om forsknings- och kunskapsförmedling i multimodala lärmiljöer.
- Erfarenhet av uppsökande installationer och andra konstnärliga gestaltningsformer för breddad rekrytering.
- God samarbetsförmåga, självständighet och kreativitet.

Meriterande för anställningen är:

- Högskoleutbildning med inriktning mot mänskliga rättigheter.
- Internationell arbetserfarenhet.
- Kompetens inom konstnärlig gestaltning av frågor som rör hållbarhet och mänskliga rättigheter.
- Tidigare arbete inom liknande stora projekt eller vetenskapscentra med humanvetenskapligt och konstnärligt fokus.

Övrigt
Anställningen är en statlig visstidsanställning under tretton månader på 70 procent med startdatum 2024-06-01 och slutdatum 2024-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Historiska institutionen

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. I ämnet finns ett kandidatprogram med undervisning på svenska och ett nystartat tvåårigt masterprogram med undervisning på engelska. Söktrycket till utbildningarna är mycket högt. Här finns också Sveriges enda flervetenskapliga forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Forskningen är inriktad på mänskliga rättigheter som ett komplext samhällsfenomen. Fokus ligger bland annat på barn och ungdomar; minneskulturer; konflikt, våld och ansvarsutkrävande; rättighetsaktörer; politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Prefekt Henrik Rosengren
+46 46 222 79 18 / henrik.rosengren@hist.lu.se
Professor Lena Halldenius
+46 46 222 96 01 / lena.halldenius@mrs.lu.se
Prefekt Henrik Rosengren
+46 46 222 79 18 /henrik.rosengren@hist.lu.se
Professor Lena Halldenius
+46 46 222 96 01/lena.halldenius@mrs.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 192
None

Postadress

Box 192
Lund, 22100

Liknande jobb


Kultursamordnare

Kultursamordnare

16 maj 2024

Projektledare för ett mer hållbart friluftsliv

Projektledare för ett mer hållbart friluftsliv

16 maj 2024