Projektledare Föräldrastöd Östergötland

Projektledare Föräldrastöd Östergötland

Arbetsbeskrivning

OM UPPDRAGET
Rädda Barnens projekt ”Delaktighet och kunskap om skola och samhälle, för asylsökande föräldrar i Östergötland” syftar till att öka välmående hos asylsökande föräldrar, motverka passivitet och utanförskap, stärka egenmakt och föräldraskap, samt bidra till bättre förutsättningar för att asylsökande föräldrar ska känna tillhörighet och delaktighet i sina barns skolgång. Projektet ska även bidra med annan, för målgruppen, viktig information och ingångar till samhället och arbetslivet, som kan underlätta etablering. Verksamheten kommer fokusera på att starta forum för nyanlända föräldrar, i eget boende, med fokus på föräldraskap och familj, och ökad kontakt och delaktighet i skolan. Rädda Barnen har genom sin roll som ideell aktör stora möjligheter att skapa en trygg plats med låga trösklar för deltagande, vilket blir ett viktigt komplement till de många myndighetskontakter som nyanlända familjer ofta har. I rollen ingår att projektleda verksamheten, samt operativt leda föräldrastödsverksamheten, som kommer att ske, om möjligt, vid dels fysiska träffar på skolor i Norrköping och Linköping, samt digitala forum för asylsökande föräldrar i Östergötland. Projektledaren ska driva projektet i nära samverkan med Rädda Barnens volontärer och medlemsrörelse i Östergötland och även främja och utveckla samverkan mellan Rädda Barnen, kommuner, Länsstyrelsen Östergötland, Migrationsverket och andra aktuella parter. Projektledaren ska aktivt bidra i lokalt och regionalt påverkansarbete kring migrationsfrågor samt kontinuerligt utvärdera verksamheten.

Placeringsort för projektledare är Norrköping, och verksamheten tillhör Rädda Barnen Region öst och Regionkontoret Norrköping, som är en del av vårt Sverigeprogram.

Du kommer som projektledare bland annat att:

- Verka relationsfrämjande för att stärka bandet mellan barn och föräldrar/vårdnadshavare, genom att till exempel anordna gruppsamtal utifrån Rädda Barnens föräldrastödsmaterial
- Stärka nyanlända föräldrarnas känsla av egenmakt och roll som förälder, samt delaktighet och tillhörighet i skolan.
- Stärka föräldrarnas möjligheter att bidra till en meningsfull fritid för barn
- Bidra till att stärka nyanlända föräldrars kunskaper inom det svenska språket och det svenska samhället, med särskilt fokus på barns rättigheter.
- Länka samman målgruppen med skolan och andra viktiga samhällsinstanser
- Andra aktiviteter som du kommer överens om i dialog med målgruppen.


VEM SÖKER VI?
För att lyckas i rollen behöver du ha:

- Erfarenhet av arbete med asylsökande/nyanlända och god kunskap om barn på flykt
- God kunskap om asylprocessen
- God kunskap om skolans verksamhet och andra, för målgruppen, viktiga samhällsaktörer
- Kunskap och erfarenhet kring hälsans betydelse och psykosocialt stöd
- God förmåga att bygga förtroende och relationer
- God kunskap och kännedom om lokalt föreningsliv och ideellt arbete
- Erfarenhet av självständigt arbete
- Körkort
- God administrativ förmåga samt vana av MS Office paket
- Projektlednings- eller samordningserfarenhet


Meriterande är:

- Högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet inom exempelvis beteendevetenskap, samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter och eller hälsofrämjande arbete
- Goda kunskaper om barn och ungas livsvillkor i Sverige
- Erfarenhet av arbete i idéburen organisation
- Erfarenhet av arbete i skolan
- Erfarenhet av professionellt eller ideellt arbete med familjer, barn eller unga i utsatta situationer
- Andra språkkunskaper än svenska


Alla medarbetare inom Rädda Barnen förväntas självklart efterleva våra värderingar. (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/om-oss/riktlinjer-och-policys/vad-betyder-vara-varderingar-201201-1.pdf)

LÅTER DET INTRESSANT?
Tjänsten är en fri visstidsanställning på 100% from 1 september 2021 tom 31 januari 2022, med placeringsort Norrköping, ev. möjlighet till förlängning finns. Vissa administrativa uppgifter kan utföras hemifrån men en närvaro krävs vid aktiviteter och i möten med målgrupp, samarbetspartners och andra i respektive kommun.

HÄR (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/om-oss/riktlinjer-och-policys/info-om-villkor-210127.pdf) hittar du information om våra anställningsvillkor. Vid frågor om rollen kontakta gärna rekryterande chef maria.netz@rb.se

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast 22 augusti.

Då vi har en anonymiserad rekryteringsprocess ber vi dig att inte ange personliga uppgifter när du svarar på eventuella urvalsfrågor och vi använder endast CV och inte personligt brev i ansökan.

Rädda Barnen strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar självklart alla sökande. I samband med ansökan ber vi dig att ladda upp ditt CV och eventuellt svara på urvalsfrågor, notera att vi inte använder personligt brev i samband med ansökan. Vi är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer. Läs mer om dessa viktiga riktlinjer (https://www.raddabarnen.se/om-oss/vara-varderingar/policies-och-riktlinjer/)

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Rädda Barnen
  • 1 plats
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 augusti 2021
  • Ansök senast: 22 augusti 2021

Besöksadress

Kungsgatan 37
None

Postadress

None
UMEÅ, 90325

Liknande jobb


Flyktingsekreterare till tidsbegränsat uppdrag; Danderyds kommun

Flyktingsekreterare till tidsbegränsat uppdrag; Danderyds kommun

10 september 2021

Integrationshandledare sökes för sommarvikariat

Integrationshandledare sökes för sommarvikariat

8 september 2021

Arbetsmarknadskonsulent/projektledare

31 augusti 2021

Etableringsresurs

Etableringsresurs

20 augusti 2021