Projektledare Kontor och Fastighet

Arbetsbeskrivning

Projektledare Fastighet och Kontor
Specifikation:
Vår uppdragsgivare är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vår uppdragsgivare är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Man har  har drygt 1000 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, har även kontor i Sundsvall, Göteborg och Sollefteå.

Bakgrund
Affärsverket växer och för att skapa rätt förutsättningar i organisationens lokaler pågår etablering, ombyggnation och lokalanpassningar av kontor på ett flertal platser. Det följer den långsiktiga och hållbara lokalförsörjningsstrategin. Strategin medför lokalprojekt runt om i landet där uppdragsgivaren är hyresgäst. Detta kan medföra att arbetet kan innebära resor inom Sverige.

Uppdragsbeskrivning
Konsulten kommer att tillhöra fastighetsavdelningen inom divisionen gemensamma funktioner hos kunden. På avdelningen arbetar ca. 33 anställda och konsulter med allt från förvaltning och support till fysisk säkerhet och projektledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att självständigt driva och koordinera ett antal lokal- och fastighetsprojekt från ax till limpa i Sverige. Projekten består av kontorslokaler och projekten sträcker sig över en längre tid.
Du kan komma att arbeta med nyetableringar, ombyggnationer och tillbyggnationer av befintliga fastigheter. Du kommer att arbeta som hyresgästens representant för kontorsprojekten.
Arbetsuppgifter går ut på att leda lokalprojekt från ax till limpa genom att följa affärsverkets projektstyrningsmodell.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Uppdragsgivaren i det löpande arbete som utförs av dem. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Uppdragsgivaren)

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att övergripande leda, samordna och administrera projektets genomförande så att projektets målsättning och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat.

Säkerhetsprövning
Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten).

Placering
Uppdragsgivarens lokaler i Sundbyberg. Inrikes resor kan förekomma.
Konsulten kan erbjudas att i viss mån arbeta från eget kontor, förutsättning är att inställelsetiden till Uppdragsgivarens kontor i Sundbyberg är max 2 timmar under arbetstid, vardagar. Detta beslutas i samråd med beställaren.

Omfattning
Uppdraget kommer ha en varierad beläggning under uppdragstiden. Det kommer periodvis vara 25 % och andra perioder 50 %.
Den angivna omfattningen ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Uppdragsgivaren garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.  
Konsulten avropas till angivet projekt/uppdrag men kan i samråd med beställaren komma att arbeta i andra projekt/uppdrag för uppdragsgivaren så länge rollen, nivån och arbetsuppgifterna är desamma och ej överstiger 100% av en heltidstjänst. Beställaren tar ansvar för att resursens säkerhetsklassning överensstämmer med det arbete som utförs. 

Skallkrav
Utbildning (Uppdragsgivaren kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat): Högskole/universitetsutbildning 180hp med examen som Civilingenjör


Kompetens och Erfarenhet: Minst 10 års arbetslivserfarenhet som projektledare inom fastighet
Arbetat hos minst två olika arbetsgivare

Börkrav Har arbetat för minst 2 olika myndigheter.
Har mycket god kännedom om LOU och hyresförhandlingar.


Annat
Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav. God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
Arbetar självständigt och målinriktat


Låter detta som ett spännande uppdrag som skulle passa dig?
Sök redan i dag så berättar vi mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.

NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, och Finans och har 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a. sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: NXT Interim Stockholm AB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 februari 2023
  • Ansök senast: 22 februari 2023

Liknande jobb


Projektledare, landskapsgestaltning

20 mars 2023

Arbetschef bygg

20 mars 2023

20 mars 2023