Projektledare och enhetschef socialt stöd

Projektledare och enhetschef socialt stöd

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Herrljunga kommun - hjärtat av Västra Götaland! Med våra goda pendlingsmöjligheter och vår tydliga och välkomnande VI-känsla är vi kommunen och arbetsgivaren för dig. Hos oss kommer du arbeta med att ge våra invånare en god service och bidra till att nå kommunens mål om långsiktig hållbarhet och att bli 10 000 invånare.

Är du vår nya projektledare och enhetschef för Framtidens LSS? Vill du vara med att utveckla och driva funktionshinder insatserna i Herrljunga kommun? Då vill vi ha dig till vårt team!

Verksamheterna med inriktning mot funktionshinderområdet i Herrljunga kommun befinner sig nu i en nyorienteringsfas med målet att möta framtidens behov av LSS-insatser.
LSS växer i kommunen och förvaltningen har en ambition om att utveckla och förbättra insatserna inom LSS på hemmaplan och tillskapar en tjänst som initialt leder projeket om att kartlägga behoven av LSS insatser i kommunen för att sedan starta upp och driva verksamheter som enhetschef.
Den nya projekt- och enhetschefstjänsten är tänkt att starta till årsskiftet då förvaltningen organiserar all LSS verksamhet under socialt stöd. Initialt kommer tjänsten ha ett delvis enhetschefsansvar för insatserna korttidstillsyn, ledsagning samt avlösarservice enl LSS och driva projektet om Framtidens LSS.

Vi söker dig som har erfarenhet av att starta upp nya enheter och verksamheter från grunden och som gillar att arbeta i projektform.

Vill du vara med på vår resa mot framtidens LSS? Vill du bli en del av vårt team med kompetenta, professionella medarbetare och chefskollegor? Vill du också vara med och bidra till en god service, vård och omsorg för kommunens invånare? Skicka då in en ansökan till oss!

Socialt stöd består idag av tre enheter; Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, tvätten samt dagligverksamhet enl. LSS. Stöd och resursenheten med boendestöd, servicebostad enl. LSS och kontaktpersoner samt Funktionshinderenheten med gruppbostad enl. LSS, personlig assistans samt korttidstillsyn, ledsagning och avlösarservice enl. LSS samt under 2022 den nya enheten som den utlysta tjänsten kommer att ansvara för.

Kommunen utgår från antagna ledarskapskriterier vid rekrytering av chefstjänster och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, kompetens och ambitionsnivå.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som projektledare söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med kartläggning, behovsanalyser och implementering. Arbetet innebär att analysera kommunens nuvarande LSS insatser och undersöka framtida behov för att planera för uppstart av nya enheter, lägga fram förslag om att eventuellt bygga nya bostäder eller verksamheter samt sedan även driva dem som enhetschef.

I projektrollen kommer du bland annat utgå från SKRs metodstöd för kommuner att planera för boendeinsatser. Du kommer arbeta självständigt med stöd av verksamhetschef och övrig. förvaltningsledning.

Som enhetschef ansvarar du för personalfrågor, arbetsmiljö, ekonomi samt verksamhetsutveckling. Du har det övergripande ansvaret för ditt område och tillsammans med dina kollegor och verksamhetschef formar ni Socialt Stöd i Herrljunga kommun.

Du kommer initialt att ha ett chefsansvar för insatserna, korttidstillsyn för skolungdom över 12år samt ledsagar- och avlösarservice samtliga enl LSS. Personalgruppen för insatserna utgörs av dels timanställda samt att en tillsvidaretjänst kommer tillsättas under hösten.

Du kommer ingå i Socialt Stöds ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och enhetschefskollegor. Inom förvaltningen finns ytterligare 10 enhetschefer en biträdande enhetschef, två verksamhetschefer och en socialchef samt flertalet stödfunktioner. Inom vår förvaltning är samarbetet alltid i fokus och vi är måna om en väl fungerande samverkan för alla våra enheter och verksamheter. Tillsammans arbetar vi med kommunens vision och uppsatta mål. I ledningsgruppen driver vi målarbetet på övergripande nivå och på enhetsnivå tillsammans med medarbetarna.

"Tillsammans skapar vi en verksamhet som bygger på tillit och förtroende. Vi ser möjligheter framför hinder."


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning och examen t.ex. socialpedagog, beteendevetare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som projektledare sedan tidigare samt har erfarenhet av att starta upp och driva nya enheter inom LSS.

Du behöver både kunna arbeta självständigt utifrån givna uppdrag och samverka med kollegor både intern och externt.

Herrljunga kommuns fem ledarkriterier ligger till grund för rekryteringen:

Självkännedom
Motivation
Mål, resultat och helhetssyn
Utveckling
Kommunikation

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

B-körkort
Utdrag ur belastningsregister

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga samverkansbeslut fattas.

Rekrytering sker löpande.

Jobmatchtester kommer att genomföras.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Agneta Lindberg
0513-17343
Anna Christensen
0513 - 17348
Susanne Åhman
0513-17140
Eva Österlund Hjort
0513-17150
Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel
0513-17000
Susanne Aronsson
0513-17156
Elisabeth Skarnehall
0513-17146
Maria Zettersten
0513-17185
Josefin Fjällman
0513-17184
Maria Eliasson
0513-172 52

Sammanfattning

Besöksadress

Torget 1 Herrljunga
None

Postadress

Torget 1, Box 201
Herrljunga, 52423

Liknande jobb


22 oktober 2021

Enhetschef Barnverksamhet

Enhetschef Barnverksamhet

21 oktober 2021