Projektledare Överlämning och Utbildning, E4 Förbifart Stockholm

Arbetsbeskrivning

Som Projektledare E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i Stockholmsregionen och i hela Sverige. Här bidrar du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur och säkrar att det vi bygger kan förvaltas när byggnationerna är färdigställda och då vi öppnar för trafik.
Vi söker därför dig som har ett fokus på helheten med de projekt som du genomför, eller deltar i, och dig som har fokus på projektets nytta och inte enbart det aktuella genomförandet.
E4 Förbifart Stockholm är en av våra största investeringar i infrastruktur, och en viktig pusselbit för att skapa en tillgängligare Stockholmsregion. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, och gör det möjligt för människor, varor och tjänster att ta nya, smidigare vägar. Inom ramen för programmet bygger vi även ut Ekerövägen med ytterligare ett kollektivkörfält. Detta är ett mycket komplext projekt mitt i världsarvet Drottningholm och med utmanande tekniska lösningar såsom breddning av en öppningsbar bro och en byggnation med minimal påverkan på omgivningen. Redan i programmets nuvarande skede behöver vi planera för att det skall överlämnas till framtida förvaltningsorganisationer så därför behöver organisation utökas.


Projektledare Överlämning och Utbildning, E4 Förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

I den här tjänsten är du en del av programmets Teknikstab, där du i din roll till största del kommer verka inom funktionerna Driftförberedelser och Överlämning. Inom Driftförberedelser och Överlämning arbetar vi för att all driftverksamhet skall fungera optimalt den dagen Förbifart Stockholm skall inkorporeras mot Stockholmsregionens övriga vägnät. Tjänsten medför förståelse för hela Trafikverkets organisation och dess interna kontaktytor. Du kommer även att ha stort inflytande på hur Förbifart Stockholm arbetar med överlämning inför öppnande för trafik.
Tjänsten är uppdelad i två roller där bägge delarna ligger organiserade i samma organisatoriska sektion.
Biträdande projektledare överlämning
Som biträdande projektledare arbetar du tillsammans med projektledare överlämnandekoordinator Förbifart Stockholm. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att stödja i utvecklingen av vår verksamhet genom att inhämta erfarenheter och synpunkter avseende nya framtagna arbetssätt och utveckla dessa för att uppnå förbättrade leveranser. Arbetet omfattar även att styra och stödja projekt i överlämnandefrågor då du kommer bli en av dem i programmet som kan dessa moment allra bäst. Det arbete som du tillsammans med överlämnandekoordinatorn ansvarar för är överlämnanden inom Trafikverket, vilket omfattar alla de vägar, tunnlar inklusive tekniska system som vi inom Förbifart Stockholm bygger.
Projektledare utbildningsinsatser
Som projektledare utbildningsinsatser kommer du leda arbetet med att ta fram samt implementera utbildningskoncept avseende tekniska system och säkerhet för hela Förbifart Stockholm. Utbildningarna riktar sig till Trafikverket internt samt dess externa intressenter såsom blåljusmyndigheter m.m. Utbildningarna syftar till att möjliggöra förvaltning av tunnlar, vägar samt tekniska system som byggs inom Förbifart Stockholm. Utbildningarna med tillhörande dokumentation planeras vara digitala och utgör en viktig grund för vidare förvaltning efter det att vi öppnat allt för trafik. I arbetet kommer du vara den sammanhållande kommunikationslänken mellan samtliga intressenter såsom Trafikverket internt, Entreprenörer och externa intressenter.
Som verksam inom ovanstående roller så kommer du att vara delaktig i arbete mot programmets samtliga projekt längs hela investeringens geografiska sträckning.
Båda dessa roller hänger nära samman med varandra och resultatet av arbetsuppgifterna kommer att ha en betydande påverkan för att kunna öppna och använda Förbifart Stockholm i dess helhet.

Övrig information

Placeringsort: Solna
#FörbifartStockholmE4
#LI-BS1

Kvalifikationer

Då överlämning är något som Trafikverket satsar hårt på, i syfte att utveckla investeringsprojekten inom detta område, så kommer du att vara delaktig inom ett område där ditt engagemang och ditt nytänkande kommer att få stor betydelse och verkligen göra skillnad.
Till den här tjänsten söker vi dig som är prestigelös har god samarbetsförmåga. Vi behöver en person som kan skapa struktur och arbetar för att hitta lösningar som gynnar helheten. Du är nyfiken, kan komma med nya infallsvinklar och har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar koncept och lösningar samtidigt som du är den som behåller långsiktiga perspektiv. 
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleexamen (minst 180 hp (120 p)) med teknisk eller ekonomisk inriktning, alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av att verka i en ledande roll inom projekt eller linjeverksamhet 
flerårig erfarenhet från teknisk verksamhet som t. ex. anläggning, infrastruktur, fordonsbranschen, energi, produktion m.m.  
vana av att skapa och arbeta i nätverk för att uppnå resultat
goda kunskaper i svenska

Det är meriterande om du har: 
erfarenhet av att ta fram upplägg för utbildning/utbildningskoncept
erfarenhet av överlämning av projekt
erfarenhet av att ha arbetat med projektledning/byggledning
körkort för personbil


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Läs mer här

Läs mer om E4 Förbifart Stockholm

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/e4-forbifart-stockholm/

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Jimmy Janske
010-123 3114
Avdelningschef Maria Wååg
010-123 1072
Enhetschef Maria Lundmark
010-123 1148
Avdelningschef Mattias Qwinth
010-124 2132
Sektionschef Mattias Ahlström
010-123 1115
Sektionschef Jennie Fagermo
010-124 1655
Enhetschef Björn Ållenberg
010-123 7347
Enhetschef Lars Holst
010-124 3761
Enhetschef Charlotta Johansson
010-123 6105
Enhetschef Kenneth Fridolin
010-124 0089

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Trafikverket
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 oktober 2022
  • Ansök senast: 26 oktober 2022

Besöksadress

Röda vägen 1
None

Postadress

Röda vägen 1
BORLÄNGE, 78189

Liknande jobb


1 december 2022

Projektledare inom VVS och Media sökes

Projektledare inom VVS och Media sökes

1 december 2022

1 december 2022

1 december 2022