Projektledare till Natur- och Kulturmiljöenheten

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en intressant arbetsplats. Vi har en stor bredd i vår verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet och socialtjänst. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsutövning till länsutveckling.

Länsstyrelsen i Västmanlands län söker en projektledare till Natur- och Kulturmiljöenheten.

En av Natur- och Kulturmiljöenhetens huvuduppgifter är skydd och skötsel av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Andra exempel på arbetsuppgifter är förvaltning av rovdjur, åtgärder för att skydda hotade arter, fornminnen, bidrag till värdefulla byggnader samt prövning av tillstånd och samråd i samband med åtgärder som påverkar fornlämningar, natur- och kulturmiljöer.

Naturvårdsarbetet i Västmanland befinner sig i en spännande och expanderande fas. Länsstyrelsen uppgift är att värna om den biologiska mångfalden och människors möjligheter att hållbart nyttja och njuta av naturen. Vårt arbete är en viktig del i ambitionen att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och att uppnå de av riksdagen fastställda miljömålen.

Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra en särskild insats inom området slåtter och reservatsbildning. För att göra detta behöver vi nu en förstärkning.

Vi söker en person som under perioden april - september 2008 arbetar med detta.

Kompetens: Högskoleutbildning med inriktning på biologi eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig, gärna med goda kunskaper i dokumentation och praktiskt skötselarbete. Du har erfarenhet av arbete i projektform, samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenhet av upphandling och maskinarbete med småskaliga slåttermaskiner är meriterande. Körkort är ett krav.

Viktiga personliga egenskaper är initiativkraft, förmåga att arbeta självständigt och resultatinriktat, god samarbetsförmåga samt en utåtriktad läggning. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaperna.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010