Projektledare till Teknikcollege, UPPTEC

Arbetsbeskrivning

Storstaden på bekvämt avstånd och kulturen inpå knutarna. Storslagen natur med havet som närmsta granne bjuder på rika möjligheter till bra boende och meningsfull fritid. ARBETSUPPGIFTER Östhammars kommun, Tierps kommun och Uppsala kommun driver tillsammans med ett antal större företag i regionen ett projekt för att utveckla och etablera ett Teknikcollege i Uppland, UPPTEC. Projektet är inne i en uppstartsfas med en tillfällig processledare som driver projektet till dess att vi har hittat rätt person som har förmågan och möjligheten att driva projektet långsiktigt. UPPTEC finansieras ur mervärdesavtalet mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och Svensk Kärnbränslehantering AB. Den övergripande arbetsuppgiften är att på ett framgångsrikt sätt lotsa processen med att bilda en teknikcollegeregion i hamn. Detta gör du genom att: - Bistå projektets styrgrupp och verkställa styrgruppens beslut inom ramen för dess arbetsplan. - Bistå styrgruppens ordförande i det löpande arbetet, t ex förbereda styrgruppens sammanträden. - Bistå de arbetsgrupper som styrgruppen bildar. - Arbeta proaktivt gentemot relevanta externa aktörer. - Väcka initiativ och driva projektet på ett sätt som leder till att styrgruppens lång- och kortsiktiga mål framgångsrikt förverkligas. I arbetet ingår också att samarbeta med Östhammars kommun, i rollen som mervärdespart. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: - Har adekvat högskoleutbildning och gärna även projektledarutbildning. - Har dokumenterad erfarenhet av projekt/processledning. - Har god kännedom om utbildningssystemet och är väl insatt i arbetsmarknadens sätt att fungera. - Är drivande och ambitiös och har förmågan att marknadsföra projektet så att elevtillströmningen säkerställs. - Är visionär och ser möjligheter som gör att du med uthållighet och långsiktighet kan verka för att skapa en framgångsrik teknikcollegeregion. Vi förutsätter att du är smidig i ditt arbetssätt och att du har lätt för att samarbeta. Har du tidigare arbetat med Teknikcollegeansökningar så är det mycket meriterande. Det är också önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi erbjuder ett spännande, utmanande, utåtriktat arbete där du får möjlighet att vara med och skapa en ny utbildningsform på teknikens område i Uppland.

Kontaktpersoner på detta företaget

Processledare Marianne Pauhlson
0173-862 62
Näringslivschef Ulf Andersson
0173-860 85
Vision Nils Cidh
0173-860 00 vx
kansli- och personalchef Gun Klang
070-547 78 55
Vision Nils Cidh
0173-860 00 vx
Chef, Strategienheten Marie Berggren
0173-864 17
Kommunchef Peter Nyberg
0173-861 28
HR-strateg Anneli M. Sumén
0173-861 35
IT-tekniker Kimmo Paukkonen
0173-866 45
Ekonom Gunilla Jansson
0173-861 25

Sammanfattning

Besöksadress

74221 Östhammar
None

Postadress

Box 66
Östhammar, 74221

Liknande jobb


Projektledare/Föreståndare

28 oktober 2010

Fysisk planerare

25 februari 2010

Planarkitekt

5 februari 2010

Samhällsplanerare

2 oktober 2010