Projektledare till Vägen dit och Förändra radikalt

Arbetsbeskrivning

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har ca 3500 anställda. Vi arbetar utifrån synsättet att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på de tjänster som SDF Västra Göteborg erbjuder.ARBETSUPPGIFTER
Vägen dit är ett utvecklingsprojekt som syftar till att skapa ett socialt hållbart Västra Göteborg 2021. Uppdraget handlar om att tillsammans med olika verksamheter inom förvaltningen utveckla olika samverkanslösningar tillsammans med boende, föreningar, företag, fastighetsägare, social ekonomi och olika nätverk. Lösningar som på sikt ska leda till en utjämning av livschanser mellan boende i olika områden i stadsdelen.

Förändra radikalt är ett utvecklingsprojekt där SKL är huvudman och där förvaltningen får tillgång till metoder och verktyg som kan användas i arbetet med Vägen dit.
Förändra radikalt innebär att genom tjänstedesign, empati och samskapande gå från brukarperspektivet till brukarnas perspektiv.

Arbetsuppgifter:
Självständigt leda och samordna projekten.
Inventera och involvera olika intressenter.
Samverka med berörda parter.
Ingå i olika styrgrupper, samt hålla ihop delprojekten i helheten
Rapportera till strategisk styrgrupp.
Uppföljning, utvärdering och dokumentation.
Följa arbetet med stadens gemensamma arbete.
Visst budgetansvar.


KVALIFIKATIONER
Akademisk examen motsv. minst 3 år.
Gärna projektledarutbildning.
Erfarenhet av att leda större projekt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Annika Skoglund
031-3664656
Maria Eriksson
031-3664078
Susanne Gustafsson Feenstra
031-366 48 20
Mats Lind
031-499708
Birgitta Hultqvist
0706-979837
Olle Haglund

Ullakarin Näslund

Anna Lindh
031-3661521
Irene Andersson
031 701 55 10
Martin Jägesten
031-3661522

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg Göteborg
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2014-09-01 Två år med möjlighet till förlängning

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


Folkhälsostrateg Tibro

Folkhälsostrateg Tibro

8 maj 2020

Folkhälsosamordnare till Mölndals stad

Folkhälsosamordnare till Mölndals stad

27 april 2020