Projektledare vattenåtgärder

Arbetsbeskrivning

Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.

I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.


Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling genom rådgivning, service, myndighetsutövning och verksamhetsansvar inom bygglov, bostadsanpassning, fysisk planering, karta/GIS, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Vi arbetar även med energi- och klimatfrågor samt förebyggande med vattenfrågor och naturvårdsfrågor. Förvaltningen har åtta medarbetare som arbetar flexibelt och nära varandra. Vi samverkar mycket både inom arbetsgruppen och med andra verksamheter för att på bästa sätt utföra vårt uppdrag och nå våra mål. Vi arbetar på uppdrag av den politiskt representerade bygg- och miljönämnden.

ARBETSUPPGIFTER
Torsås kommun har beviljats projektmedel för att genomföra konkreta åtgärder för att minska övergödningen och fördröja vattnets uppehållstid i landskapet. Det handlar om att genomföra rätt åtgärder på rätt plats. Ansvaret för projektet ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen och för att kunna utföra projektet behöver vi förstärka personalresurserna. Arbetsuppgifterna innebär att du leder projektet i samverkan med markägare där du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp åtgärderna för minskad övergödning och fördröjning av vattnets uppehållstid. I arbetsuppgifterna ingår att stödja markägare i att exempelvis hitta lämpliga platser samt hjälpa till med ansökningsförfaranden som behövs för att åtgärderna ska kunna genomföras. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar och trevliga kollegor. Arbetet är utåtriktat och i arbetet ingår att skapa intresse och engagemang hos bland annat markägare och allmänheten. Samverkan med andra kommunala tjänstepersoner och myndigheter är en viktig del av arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har lämplig examen inom miljöområdet så som agronom, limnolog eller liknande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.

Du har tidigare erfarenhet av projektledning, god förståelse och kunskap om växtodling, markstruktur och vattnets kretslopp samt av att arbeta i liknande projekt eller åtgärder.

Du är ansvarstagande, resultatinriktad, strukturerad, självgående, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.

Vidare har du datorvana, god kommunikationsförmåga i tal och skrift samt bra kunskaper i svenska språket.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Samhällsbyggnadschef Martin Storm
0486-33180
Naturvetarna Jan Andersson
0486-33182
Vision Kristina Strand
0486-33 184
Teknisk chef Christian Lindström
0486-33 212

Sammanfattning

Besöksadress

Kalmarvägen 4 38525 Torsås
None

Postadress

Box 503
Torsås, 38525

Liknande jobb


5 maj 2021

Miljöhandläggare inom prövning

Miljöhandläggare inom prövning

5 maj 2021

Miljöhandläggare/miljöingenjörer

Miljöhandläggare/miljöingenjörer

5 maj 2021