Projektledare/handläggare

Arbetsbeskrivning

Projektledare/handläggare för uppsökande verksamhet och förebyggande hembesök Ref. Vård och omsorgsförvaltningen Herrljunga kommun söker, under förutsättning att erforderliga beslut fattas, en ny projektledare för uppsökande verksamhet och förebyggande hembesök då nuvarande projektledare ska vara föräldraledig..Projektet påbörjades 1 januari 2010 och möjliggörs genom regeringens satsning på stimulansmedel för de mest sjuka och äldre.Stimulansmedlen är en flerårig satsning från regeringen för att stödja kommunens och regionens långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre personer.Målet är att utveckla och genomföra en modell för uppsökande verksamhet och förebyggande hembesök.Kommunen ska i samverkan med regionen erbjuda återkommande hembesök till personer 80 år och äldre som bor i ordinärt boende och som inte har insatser från äldreomsorgen eller har hemsjukvård.Förebyggande hembesök är en viktig metod för att nå ut med information om hälsa och livsstil.Projektledaren kommer att ha ansvar för att utveckla, prova och utvärdera en gemensam modell för uppsökande verksamhet tillsammans med distriktssköterska från Primärvården.I modellen ingår också kartläggning av målgruppens egen syn på hälsa och livssituation samt samverkan med frivilligorganisationer i syfte att öka kunskapen om varandras utbud.I arbetet ingår planering, strukturering, sammanställning, analys, utvärdering och återrapportering till regeringen och verksamheterna.Kvalifikationer: Socionomutbildning med inriktning social omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Yrkeserfarenhet inom vård, omsorg och socialtjänst.Intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor, lednings- och samarbetsförmåga, arbeta självständigt och strukturerat, pedagogiska kunskaper, positivt synsätt samt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.Uppdraget kräver B- körkort.

Kontaktpersoner på detta företaget

Malin Lindberg
0513 17411
Helen Borhammar
0513-17424
Bitte Svensson
0513-17445
Kommunstyrelsens ordförande Kurt Hårsmar
0513-171 10
Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel
0513-17000
Bildningschef Bodil Jivegård
0513-17402

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Herrljunga kommun
  • 1 plats
  • Deltid
  • Publicerat: 18 maj 2010
  • Ansök senast: 6 juni 2010

Besöksadress

Torget 1 Herrljunga
None

Postadress

Torget 1, Box 201
Herrljunga, 52423

Liknande jobb


3 Socialsekreterare för våldsutsatta barn (vikariat)

3 Socialsekreterare för våldsutsatta barn (vikariat)

30 juni 2022

Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

30 juni 2022

Socialsekreterare

Socialsekreterare

30 juni 2022

Socionomkonsult LSS/socialpsykiatri

Socionomkonsult LSS/socialpsykiatri

30 juni 2022