Projektledare/projektantikvarie

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västerbottens län är en statlig myndighet med cirka 260 anställda.Länsstyrelsen är uppdelad nio enheter som var för sig och tillsammans sköter olika delar av verksamheten.Ledningen har också ett kansli, ett kommunikationssekretariat och en internationell grupp till sitt förfogande.Alla övergripande beslut i länsstyrelsen fattas av Landshövdingen som också är ordförande i insynsrådet.Alla lediga tjänster på Länsstyrelsen i Västerbotten söker Du digitalt via Offentliga Jobb. ARBETSUPPGIFTER Utredning, planering, inventering, sammanställning av kulturmiljöer i och vid sjöar och vattendrag.KVALIFIKATIONER Akademisk examen med relevanta ämnen, t ex arkeologi, historia m m. Inventerings- och fältvana är meriterande liksom kunskaper och erfarenhet av GIS och handdator.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Susanne Fahlgren
010-225 45 13
Lars Björkelid SACO,Hanna Sundén ST,Gunnar Rober
010-225 40 00vx

Sammanfattning

Postadress

None
Umeå, 90186

Liknande jobb


Närvårdskoordinator, informations och webbansvar

23 september 2010

Forskare (ABM) till Cypernsamlingarna

16 juni 2010

Forskarassistent i agrarhistoria

6 december 2010

Redaktör med historisk inriktning

27 oktober 2010