Psykolog, Vuxenhabiliteringen Hälsingland

Psykolog, Vuxenhabiliteringen Hälsingland

Arbetsbeskrivning

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet med mottagning i Hälsingland och Gästrikland, inom verksamhetsområdet familjehälsa, habilitering och barnpsykiatri. I uppdraget ingår att ha särskild kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser hos personer som fyllt 18 år med:
• Intellektuell funktionsnedsättning/Utvecklingsstörning
• Autismspektrumtillstånd (Autism och Aspergers syndrom)
• Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder
• Medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder
Målet med våra insatser är att främja vardagsfungerande och delaktighet för den enskilde individen.

Vi erbjuder dig ett trevligt arbetsklimat med nära kollegialt samarbete där du själv planerar din arbetsdag. Du kommer att ingå i ett välfungerande team tillsammans med 14 kollegor med bred erfarenhet. Teamet består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och administrativ personal.
Tjänstens placeringsort är Hudiksvall. Upptagningsområdet är hela Hälsingland. Mottagningar finna även i Bollnäs och Söderhamn.
Arbetstiden är måndag till fredag dagtid, flextid.


ARBETSUPPGIFTER
Då en av våra psykologer har för avsikt att gå ned i tjänsgöringstid och planerar för sin pension söker vi nu en ny psykolog till vårt team i Hälsingland.
Tillsammans med psykologskollegor och andra professioner inom habiliteringen kommer du att arbeta med habiliterande insatser, enskilt och i grupp i nära samverkan med andra samverkansparters i övrig specialistvård, primärvård, kommuner och myndigheter. Stor vikt läggs vid god förmåga att arbeta tvärprofessionellt.
Som psykolog i teamet bidrar du bland annat med ett psykologiskt och psykoedukativt helhetsperspektiv i kartläggningar av behov och i habiliteringsinsatser till individer med funktionsnedsättning, samt till närstående och andra personer i individens nätverk.
Som psykolog bidrar du också med specifik kompetens kring t.ex. psykologiska insatser och neuropsykologi.
I psykologens arbete kan det ingå att ge:
•information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser
•psykologisk behandling, enskilt och i grupp.
•anhörigstöd enskilt och i grupp
•i samverkan med andra yrkesgrupper i teamet leda och utveckla psykoedukativa gruppinsatser som t.ex: individer som nyligen fått diagnos autism, vardagssamtal och kommunikation, stress- och ångesthantering i relation till funktionsnedsättningen
•konsultation till, och samverkan med, andra verksamheter
•utreda och diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning
•göra bedömningar av habiliteringsbehov i samband med nybesök
Arbetsuppgifterna fördelas utifrån intresse och kompetens. Teamet präglas av ett gott arbetsklimat med framåtanda och vilja till utveckling och på vuxenhabiliteringen bedriver vi olika forskningsprojekt.
Inom verksamheten finns en disputerad psykolog som ansvarar för och samordnar forskningen. Det övergripande syftet med forskningen på vuxenhabiliteringen är att utveckla och kliniskt pröva interventioner som på olika sätt kan främja delaktighet och vardagsfungerande hos personer med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar. Bland annat pågår ett projekt kring social sårbarhet, kognitiv inlärningsförmåga och social problemlösningsförmåga hos personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det pågår ett systematiskt arbete med att implementera nya och vidareutveckla befintliga interventioner till personer med funktionsnedsättning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker en psykolog som vill vara med och utveckla Vuxenhabiliteringen så vi på en vetenskaplig grund kan fortsätta möta individernas behov. Vi ser att du har god data- och dokumentationsvana och tidigare erfarenhet inom habiliteringsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, initiativförmåga och även god förmåga att arbeta självständigt är värdefulla egenskaper hos oss.
Vi ser gärna sökanden som är intresserade av att delta i pågående utvecklings- och forskningsprojekt.

Vi ser det också som viktigt att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: Professionalism & ansvar, Respekt & ödmjukhet och Öppenhet & ärlighet.

B-körkort erfordras då det ingår resor i tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb