Psykoterapeut och Rehabkoordinator

Psykoterapeut och Rehabkoordinator

Arbetsbeskrivning

Kort beskrivning av företaget:
Vårdcentralen Hökarängen startades 2014 av 5 läkare som tillsammans äger och driver vårdcentralen på uppdrag av Region Stockholm. Ambitionen är som vid starten att driva en lagom stor personlig vårdcentral där patienterna känner sig vänligt och professionellt bemötta i alla led och där vi som jobbar får bedriva god vård i ett bra arbetsklimat.
Idag har vi 7000 listade patienter och vi är 19 fast anställda. Av dessa är 2 psykologer, övriga är läkare, distriktsköterskor, undersköterskor och en rehabkoordinator. Vi har också en beroendeterapeut och fysioterapeuter regelbundet kommer till oss och bedriver sin verksamhet i våra lokaler.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Primärvårdens insatser för psykisk hälsa riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. På vår vårdcentral arbetar psykologer och psykoterapeuter i ett tätt samarbete med de andra yrkesgrupperna för att hjälpa patienterna till en förbättrat psykisk hälsa och en ökad funktionsförmåga. Vi samverkar också med kommun och socialtjänsten när det behövs och vi har samarbete kring våra patienter med fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
I arbetsuppgifterna ingår att kunna ge systematisk psykologisk behandling till vuxna enligt beprövad kunskap vid tillstånd så som ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och kriser. Ofta sker detta med korta behandlingsserier men möjlighet att ha gruppbehandlingar eller annan metodik kan också finnas. Vi har också möjlighet till videobesök där det kan vara tillämpligt.
1a linjens barn och ungdomspsykiatri för våra listade patienter sker idag externt på annan enhet och ingår inte i arbetsuppgifterna i dagsläget.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba på vårdcentral med det psykosociala uppdraget: samtalskontakter, kartlägga psykiatriska symptom, genomföra och driva bedömningar innefattande skattningsskalor, diagnostisk intervju vid psykosocial ohälsa.
Du bör också kunna göra en bedömning av patientens symtom/besvär i förhållande till diagnoskriterier. Du har en kunskap i att utföra suicidriskbedömningar och uppmärksamma behov av akut psykiatriskt omhändertagande.
Tjänsten innehåller också 20% Rehabkoordinator där uppdraget är att ge stöd åt sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och att underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. Rehabiliteringskoordinatorns uppgift är också att ge stöd och samordna och fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.
Möjlighet till kortare arbetsdagar och flexibel schemaläggning finns, då vi planerar våra arbetstider och ledigheter tillsammans.
Beskrivning av kvalifikationer:
UTBILDNING: Vi söker dig som är leg psykoterapeut eller dig som har en grundläggande psykoterapiutbildning som komplement till en socionomutbildning eller annan leg hälso- och sjukvårdsutbildning och som har formell utbildning som Rehabkoordinator.
Vana att arbeta i TakeCare är meriterande.
ERFARENHET: Att ha arbetat inom primärvård är meriterande.
PERSONLIGT: Du har en positiv inställning, är van att arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att arbeta strukturerat och effektivt med hög kvalitet.
ANSTÄLLNING: Vi söker dig som vill arbeta heltid i första hand. Anställningen avser fast tjänst och kommer inledas med 6 månader provtjänstgöring.
Vi har kollektivavtal och friskvård. Kompetensutveckling och utbildning är en självklar del i arbetet.
Vi planerar anställningsintervjuer under perioden 7-17/6 så det är bra om du kan vara tillgänglig då. Du är också välkommen att ringa våra kontaktpersoner om du har frågor.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Vårdcentralen Hökarängen AB FARSTA
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 maj 2022
  • Ansök senast: 14 juni 2022

Postadress

Hökarängsplan 1
FARSTA, 12356

Liknande jobb


Leg psykoterapeut sökes till BUP

28 juni 2022

Psykoterapeut, Ungas psykiska hälsa

Psykoterapeut, Ungas psykiska hälsa

27 juni 2022