PTP-psykolog

PTP-psykolog

Arbetsbeskrivning

Regionövergripande

Vi erbjuder dig
PTP-programmet i Region Jönköpings län är ett gediget program som såg dagens ljus första gången 2001. Sedan dess har programmet utvecklats till ett av Sveriges bästa PTP-program. Trots att vi har PTP-platser runt hela länet så träffas vi alla varje månad för föreläsningar och workshops med kunniga föreläsare och erfarna psykologer. En gång varje år bjuds också alla handledare in för något vi kallar Mentorsdagen.

Är du intresserad av hur dina PTP-kollegor har det så finns självklart också möjligheten till studiebesök hos andra verksamheter. Startdatum för din PTP-tjänstgöring bestämmer du och aktuell chef. PTP-programmet har inget start- och slutdatum, utan är ett rullande schema som alla nya PTP-psykologer hoppar på. Det innebär att du kommer få träffa PTP-psykologer som är i starten av sin utbildningsanställning, men också de som har varit med lite längre.

Mer information om Regionens PTP-program hittar du här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/PTP-psykolog/)

Så här gör du om du är intresserad
Nedan ser du de verksamheter som just nu söker PTP-psykologer. Tjänsterna tillsätts löpande och söktrycket brukar vara högt så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ange i din ansökan var du är intresserad av att vara och varför, samt vilken inriktning du är intresserad av: KBT eller PDT. Vi önskar även att du bifogar utdrag på avklarade kurser, examensbevis eller beslut från socialstyrelsen.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken
1 plats, Jönköping
På rehabiliteringsmedicin får du möjlighet att arbeta i team tillsammans med andra professioner. Patient och närstående är våra viktigaste teammedlemmar. Aktuella målgrupper är personer med långvarig smärta, neurologiska skador och sjukdomar samt andra komplexa tillstånd. Läs mer här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rehabiliteringsmedicinska-kliniken-som-arbetsplats/)

Rehabiliteringscentrum
1 plats, Jönköping
Här bedömer och behandlar du patienter med olika somatiska sjukdomar och tillstånd som ligger till grund för den psykiska ohälsan. Neuropsykologiska utredningar ingår i uppdraget. Du arbetar tillsammans med övriga rehabiliteringsprofessioner samt med läkare och annan medicinsk personal. Läs mer här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rehabiliteringscentrum-som-arbetsplats/)

Habiliteringscentrum
1 plats, ungdoms- och vuxenteam, Jönköping
Här har psykologerna en generell kunskap om psykologiska och sociala konsekvenser vid funktionsnedsättning och specifik kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka individens utveckling och vardagsliv. Du arbetar tillsammans med teamet med bedömningar och utredningar samt behandling och rådgivning utifrån din professionella kompetens, riktat mot individen och dess nätverk. Läs mer här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/habiliteringscentrum-som-arbetsplats2/)

Psykiatriska kliniken, Jönköping
3 platser öppenvårdsmottagning, 1 plats beroendemottagning, Jönköping, 1 plats neuropsykiatrisk team
Här arbetar vi i team med flertalet olika yrkesprofessioner kring patienter med varierande psykiatrisk problematik. Psykologer bedriver utredningar, individuella terapier och gruppbehandlingar samt förebyggande åtgärder så som föreläsningar. Uppdraget på teamen innefattar även suicidpreventiva åtgärder. Läs mer här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)

Psykiatriska kliniken, Höglandet
1 plats öppenvårdsmottagning, Nässjö
På vår mottagning utreder och behandlar vi de flesta psykiatriska tillstånd som tillhör den specialiserade vården, vilket ger en stor variation och möjligheter att förkovra sig och lära nytt. Psykologer hos oss arbetar med utredningar, bedömningar, individuella terapier samt gruppbehandlingar. Det finns möjlighet att arbeta med både KBT och PDT. Mottagningen arbetar i team med olika professioner kring och med patienten. Läs mer här. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-hoglandssjukhuset-eksjo/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
1 platser mottagningen, Nässjö
Här arbetar psykologer med kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Du arbetar tillsammans med teamet i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdgivare. Läs mer här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/barn--och-ungdomspsykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)

Har du frågor kring rekryteringen är du välkommen att kontakta:
HR-partner, Emelie Hultman, emelie.hultman@rjl.se, 010-242 23 15.
Rekryteringsspecialist, Annelie Westberg, annelie.westberg@rjl.se 010-242 11 89
Studierektor för PTP-programmet, Dan Jaeger, dan.jaeger@rjl.se. 010 -242 35 16

Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Välkommen att göra din PTP hos oss!

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

För ett bra liv i en attraktiv region. Bakom den visionen finns Region Jönköpings län med 10 000 anställda och 344 000 invånare i 13 kommuner. Regionens verksamhet utgörs av hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Region Jönköping läns hälso- och sjukvård är en av Sveriges bästa. Tack vare ett strategiskt arbete och goda medarbetare placeras regionen i jämförelser oftast bland de bästa landstingen och regionerna i landet. Där människor lever behövs hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, kultur och arbeten. Företag är beroende av rätt utbildade medarbetare och en bra infrastruktur. Region Jönköpings län har ansvaret för både hälso- och sjukvård och den regionala utvecklingen - ett gyllene läge att förena hälso- och sjukvård med tillväxtinsatser, skaparkraft och entreprenörskap.

Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är alla föredömen inom svensk vård och vårt PTP-arbete är inget undantag. Här erbjuds du ett beprövat och genomtänkt utbildningsprogram under ditt år som PTP-psykolog.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Jönköpings län
  • 7 platser
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 september 2022
  • Ansök senast: 31 oktober 2022

Besöksadress

Husargatan 4
None

Postadress

Husargatan 4
Jönköping, 55111

Liknande jobb


Vill du göra din PTP hos oss?

Vill du göra din PTP hos oss?

6 december 2022

PTP-psykolog till Familjeläkarna Storvreten

5 december 2022

PTP-psykolog till psykiatrimottagning 15 beroende och LARO

PTP-psykolog till psykiatrimottagning 15 beroende och LARO

5 december 2022

PTP-Psykolog till Maya&Hugo BUMM Hallunda

2 december 2022