PTP-psykolog till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i södra Hälsin

PTP-psykolog till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i södra Hälsin

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

BUP har i uppdrag att bedöma, utreda och behandla barn och unga 0-17 år med svårare psykisk ohälsa. BUP mottagningen i Bollnäs har södra Hälsingland, det vill säga kommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn som upptagningsområde. Vid BUP Bollnäs finns cirka 20 medarbetare. Nuvarande personalkategorier är läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare och medicinsk sekreterare.

Region Gävleborg har en studierektor för PTP psykologer som ordnar regelbundna träffar och kompetensutveckling. Utredning och behandling sker oftast i tvärprofessionella team med andra yrkeskategorier. Vi arbetar med hela spektrat av åldrar och psykiatriska diagnoser utom ätstörningar. Ätstörningar behandlas på en specialistmottagning i Gävle som tar emot ätstörningar i alla åldrar. Det finns ett välutvecklat samarbete med Barn och familjehälsa/ungdomsmottagning.

Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud utifrån olika teoretiska modeller. Stor del av psykologens arbetsuppgifter är neuropsykiatriska utredningar. BUP har i uppdrag att utreda all neuropsykiatrisk problematik inklusive Autismspektrumstörning för barn över 6 år. Mottagningen är HBTQ certifierad. Verksamhetsområdet är kunskapsintensivt och i ständig utveckling, vilket innebär att vi ser positivt på önskemål om utveckling och utbildning.

ARBETSUPPGIFTER
Huvuduppgifter är bedömning och utredning, samt behandling av barn och unga 0-17 år med medelsvårsvår psykisk ohälsa. 50% av PTP-psykologens arbetsuppgifter är neuropsykiatriska utredningar.

KVALIFIKATIONER
Psykologexamen om man söker PTP. Specialistkompetens i enlighet med nationella riktlinjer är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och deras familjer och/eller psykiatri.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


BUP söker PTP-psykolog med intresse för barn och unga!

BUP söker PTP-psykolog med intresse för barn och unga!

29 april 2020

PTP-psykolog i VGR

PTP-psykolog i VGR

29 april 2020

PTP-psykolog i VGR

29 april 2020

PTP-psykolog i VGR

PTP-psykolog i VGR

29 april 2020