Rådgivare inom synområdet till Östra regionen

Arbetsbeskrivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har ca 1160 anställda och har verksamhet i hela landet. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se
ARBETSUPPGIFTER
Specialpedagogiska skolmyndigheten behöver förstärka kompetensen med ytterligare två rådgivare inom synområdet till enheten för Specialpedagogiskt stöd, Östra regionen i Stockholm.

Myndigheten erbjuder specialpedagogiskt stöd som i första hand ska vara förebyggande och komplettera det stöd som finns i kommuner och fristående skolor. Enheten arbetar med komplexa specialpedagogiska frågeställningar kring konsekvenser av funktionsnedsättningar på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Detta gör vi genom att:
- ta emot frågeställningar
- planera, strukturera och prioritera arbetsuppgifter
- samla information för att kunna erbjuda relevant stöd
- skapa och upprätthålla kontakt med skolhuvudman
- strategisk samverkan externt, med landsting, intresseorganisationer och andra myndigheter
- initiera utvecklingsprojekt
- bedriva kompetensutveckling i form av exempelvis kurser, nätverk och workshops
- hålla sig a jour och sprida kunskap om forskning och utveckling,
- medverka vid mässor eller konferenser

I vår regionala organisation arbetar vi i team där varje team ansvarar för stödet till ett antal kommuner.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du i samverkan har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha en specialpedagogisk examen eller kompetens som vi bedömer likvärdig. Du ska även ha:

• bred pedagogisk kompetens om funktionsnedsättningsområden och/eller specifik fördjupning inom synområdet
• kompetens om lärprocesser och systemteoretisk kompetens
• ha erfarenhet av arbete med IT i lärmiljöer och hur man stärker elevers utveckling och lärande med digitala lärverktyg
• dokumenterad förmåga att kommunicera och ge specialpedagogiskt stöd
• vana av att arbeta processinriktat
• goda kunskaper om skolans styrdokument och de funktionshinderpolitiska målen samt har ett tydligt barnrättsperspektiv

För att lyckas i uppdraget ska du trivas med att föreläsa i både mindre och större sammanhang. Du kommunicerar väl i tal och skrift. Att du har god förmåga att arbeta både i team och självständigt är viktigt och du har en god samarbetsförmåga. Du arbetar strategiskt och har en god analytisk förmåga. Vidare är du nyfiken, kreativ och har dessutom förståelse för vad det innebär att arbeta i en politisk styrd organisation.

Sammantaget i de två befattningarna vill vi ha spridning av erfarenhet från förskola och skola. I urvalet lägger vi stor vikt vid dina senaste fem års arbetslivserfarenhet och kompetenspåbyggnad som vi bedömer relevant för befattningen.

Det är meriterande om du även har fördjupning i, och erfarenhet av arbete med barn och elever med synnedsättning i grundsär- och gymnasiesärskola.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med IT inom synområdet.


ÖVRIGT
Har du frågor om befattningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Kempe mellan 23 juni- 1 juli samt från och med 27 juli- 31 juli.Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef specialpedagogiskt stöd Maria Nyman
010-473 57 96
Enhetschef specialpedagogiskt stöd Anna Kempe
010-4763 51 55
Enhetschef specialpedagogiskt stöd Ann-Sofi Pihlgren
010-473 56 11
Chef specialpedagogiskt stöd Ann-Sofi Pihlgren
010-473 56 11
Råd- och stödchef Annika Skjöldevald
010-473 51 33
Chef specialpedagogiskt stöd Anna Kempe
010-473 51 55
Rekryterare Poolia Maria Nyberg
060-64 10 31
Chef specialpedagogiskt stöd Magnus Viklund
010-473 52 22
Rekryterare Poolia Olivia Hemmingsson
060-641032
Chef Råd och stöd Åsa Vikström
010-473 54 75

Sammanfattning

Besöksadress

Magasinsgatan 11 Härnösand
None

Postadress

Kinagatan 7
Malmö, 21120

Liknande jobb


Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

10 juni 2020

27 maj 2020

30 april 2020

IT-handledare Syncentralen

27 januari 2017