Redovisningsansvarig

Arbetsbeskrivning

Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Tillväxtverket har runt 40 olika anslags- och delposter, alla med skilda finansiella villkor och bemyndiganden. Till det ett antal regeringsuppdrag som ska särredovisas. Utöver det hanterar Tillväxtverket EU-medel inom ramen för ERUF-programmen. Vi är dessutom i slutfasen av hanteringen av korttidsstödet. Detta ställer krav på bra förståelse av hantering av finansiella utmaningar för myndigheter. Så om du vill utvecklas som redovisningsekonom inom staten är detta ett perfekt lärosäte!


Om tjänsten

Tjänsten innebär huvudsakligen att vara övergripande redovisningsansvarig för Tillväxtverkets sammanlagda finansiella verksamhet. Du har ett arbetsledande ansvar för medarbetare inom redovisningsgruppen och ett nära samarbete med controllergruppen samt stöttar ekonomichefen i redovisningsfrågor. I rollen ligger även att fortsätta utveckla rutiner för bokföring, avstämning och rapportering. Du ger expertstöd till övriga ekonomer på enheten i komplexa redovisningsfrågor. Du har operativt ansvar gentemot Statens servicecenter som hanterar delar av den löpande bokföringen och bokslut. Du håller även i information och utbildning till chefer, projektledare och avdelningarnas ekonomiadministratörer inom ekonomiområdet. Du upprättar finansiellt årsbokslut för hela myndigheten. Till arbetsuppgifterna hör även ett arbetsledande ansvar för medarbetare inom redovisningsgruppen och ett nära samarbete med controllergruppen samt stöttar ekonomichefen i redovisningsfrågor.

Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm

Vi söker dig som har:


• Ekonomiutbildning från universitet eller högskola eller utbildning som Tillväxtverket anser relevant för befattningen.
• Minst fem års arbete med kvalificerat redovisningsarbete.
• Erfarenhet av att självständigt upprätta finansiella bokslut för större företag och organisationer.

Följande är meriterande:


• Erfarenhet av statlig redovisning.
• Erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete inom större företag och organisationer.
• Kunskaper om Agresso och Excel.
• Erfarenhet av att genomföra utbildningar inom ekonomiområdet.
• Erfarenhet av arbetsledning.

Som person söker vi dig som är noggrann och analytisk med en förmåga att bygga relationer och vara kommunikativ. Du ska ha en förmåga att ta ett helhetsperspektiv och förstå hur olika beslut och aktiviteter påverkar redovisningen samt vara utvecklingsinriktad.

Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Anställningen är en tillsvidareanställning (Vid provanställning: Vi tillämpar 6 månaders provanställning). Sista ansökningsdag är 1 juni 2022.

Mer information och kontakt

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Joakim Lundgren, tfn 08-6819743 Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR Åsa Söderberg 08-6819684. Fackliga företrädare är Ulrika Åberg, Saco, tfn 08-681 77 39 och Linn Johansson, ST, tfn 08-681 66 28. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, tester, intervjuer samt referenstagning.

Vi sitter centralt i Stockholm i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter). Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Vi har även ett publikt intranät. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. Välkommen att läsa mer under Medarbetarsidor på tillväxtverket.se. För att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, Medarbetares personuppgifter - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Tillväxtverket
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 maj 2022
  • Ansök senast: 1 juni 2022

Besöksadress

Götgatan 74
None

Postadress

Box 4044
Stockholm, 10261

Liknande jobb


Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig

25 november 2022

23 november 2022