Redovisningsassistent sökes för interimsuppdrag i Skånekommun

Redovisningsassistent sökes för interimsuppdrag i Skånekommun

Arbetsbeskrivning

Affektor Group arbetar som en koncern med helägda varumärken Affektor, Veteranklubben AB, och ROI-Affektor Vi arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemmaning, organisationsutveckling, utbildningsverksamhet, ledning och utvecklingsarbete i kommuner, Search och Headhunting samt Karriärändring. Affektor Group är Golden Partners och i flera fall ensam rekryteringspartner till några av Sveriges största utbildningsföretag.

Veteranklubben ingår i Affektor Group som är en koncern med flera helägda varumärken, Veteranklubben, Affektor, och ROI-Affektor Vi arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, organisationsutveckling, utbildningsverksamhet, ledning och utvecklingsarbete i kommuner, Search och Headhunting samt Karriärändring. Affektor Group är Golden Partners och i flera fall ensam rekryteringspartner till några av Sveriges största utbildningsföretag.

Veteranklubben söker redovisningsassistent till kommun mitt i Skåne.  Omfattning heltid på en ekonomikontor under 3-4 månader 80-100% sannolikt längre. Tiderna är ju sådana att arbetsmarknaden är under hög press just nu varför vi får väldigt många sökande till våra tjänster, detta gör att vi ibland inte hinner återkoppla till de som inte erbjuds tjänst. Beklagar detta på förhand.

Vi söker nu dig som vill fortsätta att arbeta efter pensionen eller känner för att runda av i förtid och istället axla konsultrollen. Vi gör idag insatser i hela Sverige, oftast i samband med att kommuner och privata utbildningsanordnare skall rekrytera nya chefer. Inhyrningsuppdragen blir då alltifrån 1-3 månader men även 6-12 månader och längre förekommer.
 
Anställningsformer: Omgående anställning. Antingen anställd hos Veteranklubben eller inhyrd som underkonsult dvs. att du fakturerar överenskommet arvode.

Arbetsuppgifter


Dagligen               
Dagens händelser, internetbanken    
Läsa in återredovisade betalningsfiler, lev + kund  
Skicka leverantörsbetalningar             
Veckovis               
Upprätta dagrapport     
Registrera bokföring och stämma av likvidkontona   
Kontering fakturor              
Månadsvis              
Momsredovisning, affärsmässig + kommunkonto   
Avstämning balanskonto     
Inläsning av Benifyfilen     
Avstämning skattekontot     
Uppbokning räntor, lån och swapar    
Kontering av skattemedel     
Läsa in autogirofiler              
Årsvis               
Uppbokning o avstämning av skattemedlen   
Sammanställa och skicka årsavgift till Skatteverket, kommunkontomomsen
Upprättande av bokslutsspecifikationer till årsbokslutet  
Debitera borgensavgifter     
Upprättande av borgensförteckning till årsbokslut   
Engagemangsbesked     
Skicka deklarationsblankett till Skatteverket           
Övrigt               
Administrera lån      
Administrera aktieinköp och försäljning    
Administrera ränteswapar     
Kontant- och handkassor     
Loomis       
Internationella betalningar, internetbanken   
Bankgirot, ändra och makulera betalningsuppdrag, hantera avvisade betalningar
 
Aktuella uppdrag: Även på www.roiaffektor.se 
Vår företagsgrupp växer och utvecklas hela tiden. Vi har skapat och investerat i tekniska plattformar och personella krafter för att kunna hantera karriärändring av personal, samt stora utbildningssatsningar och spännande utvecklingsuppdrag. Vi har idag all den tekniska kompetens och faktiska förmåga att både tekniskt och personellt genomföra och hantera stora utbildningsmängder.

Veteranklubben erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av all kommunal personal. Vår styrka är att verksamheten är uppbyggd genom många års arbete och samarbete inom offentlig och kommunal verksamhet, där vår kompetens är unik. Veteranklubbens konsulter är rekryterade från olika förvaltningsgrenar i en kommun och har därför lång, väl meriterad kunskap om de tjänster som vi levererar. Vår personal har mer än 20 års erfarenhet av bemanning och rekrytering av personal till kommuner och privata utbildningsanordnare.

Veteranklubben arbetar med fokus på


*  Rekrytering och Search av chefer och medarbetare
*  Organisationsutveckling
*  Coaching och mentorsuppdrag
*  Uthyrning av chefer
*  Bemanning av kommunala skolor och förskolor          
*  Bemanning av privata utbildningsföretag

Våra interna rekryteringskonsulter har lång erfarenhet som chefer inom kommunal förvaltning. Veteranklubben AB arbetar företrädesvis med 6 kompetensområden

Rekrytering och Search av chefer och medarbetare, Veteranklubben erbjuder kompetensbaserad rekrytering, Executive rekrytering Search och rekryteringsstöd av chefer medarbetare och specialister till samtliga förvaltningsgrenar inom kommuner och Landsting 
 
Organisationsutveckling, Veteranklubben erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom olika kompetensområden, utredningar, analyser, jämförelser, projektledarskap och bollplank avseende exempelvis redovisning, budget, intern kontroll och organisationsutveckling med fokus på Kommunal verksamhet.

Coachning och Mentorsuppdrag, Veteranklubbens konsulter arbetar framgångsrikt med coachningsuppdrag och mentorsuppdrag för kommunala ledare till all kommunal personal i hela Sverige. 
 
Chef att Hyra, Veteranklubben hyr ut seniora konsulter till samtliga verksamhetsgrenar i en kommun. Konsulternas gedigna erfarenhet erbjuder kunderna spetskunskap om såväl våra kunders behov som om den personal vi hyr ut. 
 
Bemanningsuppdrag, Veteranklubben erbjuder bemanningslösningar på en helt ny nivå. Vi bemannar sedan 2012 flera kommuner, Stockholms Stads samtliga Stadsdelar samt Sveriges största Utbildningsföretag med personal. Veteranklubben är särskilt framgångsrik inom den offentliga sektorn, där vi har en unik insikt om alla de processer som är nödvändiga i en politiskt styrd organisation. 
 
Omställning och Karriärändring, Varje insats är individuell och skräddarsys efter individens behov. Våra nätverk av konsulter och företag med olika bakgrund och specialinriktning möjliggör bästa tänkbara matchning för varje individ.

Skicka din CV till länken nedan
Eller ring Connie Winsborn 072 313 88 00 för mer information
 
Lön/arvode: fastställs vid varje aktuellt uppdrag

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Veteranklubben AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 juli 2020
  • Ansök senast: 20 augusti 2020

Besöksadress

Odengatan 8 21614 Limhamn
None

Postadress

Odengatan 8
Limhamn, 21614

Liknande jobb


21 september 2020

Redovisningassistent

Redovisningassistent

21 september 2020

18 september 2020

Redovisningsassistent till Colmec AB

Redovisningsassistent till Colmec AB

15 september 2020