Redovisningsekonom, Solna

Arbetsbeskrivning

Svevia är företaget som valt en egen väg.Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur.Våra 2 500 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,5 miljarder kronor.Tidigare hette vi Vägverket Produktion.Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se. Till ett vikariat (föräldraledighet under ca 18 månader) söker vi nu en redovisningsekonom till vårt huvudkontor med placering[i Solna.Arbetsuppgifter / ansvarsområden Inom området Regelverk skatt;[ * säkerställa att Sveviakoncernen efterlever gällande skatteregler, uppdatera styrdokument, instruktioner och processer[ * stöd till linjeorganisationen i komplicerade skattefrågor * ansvarig för kontakter med skattemyndigheterna (i samråd med CFO) * vid skatterevisioner planera och leda Svevias arbete * godkänna skattedeklarationer upprättade av Service * upprätta deklarationer för inkomstskatt * ta fram koncernens uppskjutna skatt kvartalsvis * delprocessansvar och teammedlem för[ekonomiprocesser; mål, handlingsplan och mätetal Inom området Koncernredovisning; * upprätta koncernens balans- och reslutaträkning månadsvis * säkerställa att redovisningen och processerns möjlggör en korrekt koncerneliminering * styra de legala enheternas externrapportering via instruktioner och tidplaner * upprätta moderbolagets balans- och resultaträkning kvartalsvis enligt färdigställandemetoden * ta fram moderbolagets internvinst kvartalsvis * ansvara för de verktyg som används för konsolidering * ta fram koncernens orderstock * delprocessansvar och teammedlem för ekonomiprocesser; mål, handlingsplan och mätetal I arbetsuppgifterna ingår även viss utbildning internt inom dina ansvarsområden.[[[ Vi[utgår ifrån att du har utbildning[på högskolenivå[och flerårig erfarenhet från ovanstående[arbetsuppgifter, gärna också[god kännedom om och erfarenhet av branschen.Det är en merit om du har erfarenhet av[ekonomisystemet Agresso.Som person är du[engagerad, noggrann[och effektiv.[Du är dessutom självgående och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifte och har en[mycket god[förmåga att samarbeta med såväl interna som externa samarbetspartners.[Vi förutsätter att du har god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift.[ Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Liknande jobb


Ekonom/Reskontraansvarig

Ekonom/Reskontraansvarig

27 maj 2024

Erfarenhet av ekonomi? Möjligheten för dig!

Erfarenhet av ekonomi? Möjligheten för dig!

27 maj 2024