Regelverksspecialist inom bank&finans till Länsförsäkringar AB

Regelverksspecialist inom bank&finans till Länsförsäkringar AB

Arbetsbeskrivning

Har du gedigen erfarenhet av regelverksanalys inom finansiell rapportering, redovisning, kapitaltäckning och annan myndighetsrapportering? Är du dessutom analytisk och har en god samarbetsförmåga? Vi söker nu en ny kollega till avdelningen Skatt & finansiella regelverk inom Ekonomi & Finans på Länsförsäkringar. Hos oss får du arbeta med branschens mest komplexa frågeställningar och vi söker dig som vill vara med och fundera och analysera och hitta rätt och bäst lösningar för Länsförsäkringar.

Om rollen
Som regelverksspecialist med inriktning mot bank och finansbolag ansvarar du för att bevaka och analysera regler som rör redovisning, extern finansiell rapportering, kapitaltäckning och annan myndighetsrapportering av relevans för Länsförsäkringar. Då ett nytt leasingsystem kommer att implementeras behövs du för regelverksstöd i frågor kopplat till detta. Med det sagt är det starkt meriterande om du tidigare varit del av att implementera process- och systemförändringar.

Du ingår i en normgivande funktion och med din spetskompetens bidrar du till att Länsförsäkringar tillämpar relevanta regler på rätt och bäst sätt. Genom strategisk regelverksanalys bidrar du också till att påverka regelutvecklingen och att identifiera möjligheter inom ramen för regelverkens utformning. Du kommer att samarbeta med många kollegor inom regelverksgruppen där man idag önskar ytterligare kompetens inom bank och finansbolag samt leasingverksamhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

-              Du bevakar nya och ändrade regelverk, ändrad branschpraxis och förtydliganden från tillsynsmyndigheter och normgivande organ.

-           Du går igenom och säkerställer att implementering av principer och begrepp är förenliga med koncernens principer samt är behjälplig i egenskap av regelverksspecialist i frågor uppkomna vid implementeringen av nytt leasingsystem.

-              Du analyserar hur olika regelverk kan och bör tillämpas, föredrar din analys för beslut i relevanta forum och uppdaterade styrdokument.

-              Du bidrar till kompetensutveckling och rätt affärsbeslut genom att informera om regelverk i nyhetsbrev, möten och utbildningar.

-              Du identifierar risker och möjligheter i befintliga tillämpningar och prioriterar aktivt vilka som ska adresseras.

-           Du stödjer verksamhetens utveckling genom analys och kvalitetssäkring av regelverk i förhållande till nya processer, produkter och tjänster. Särskilt fokus blir att säkerställa att tillämpliga principer implementeras på rätt sätt i nya systemlösningar.

Är detta du?
Vi söker dig med 5 – 10 års erfarenhet från kvalificerat redovisningsarbete samt regelverksbevakning inom finansiella bolag. Din kvalificerade arbetslivserfarenhet kommer från en kvalificerad redovisnings eller specialistroll på en bank, ett finansbolag eller motsvarande roll på en revisions- eller konsultbyrå. Du har med stor fördel också specifikt erfarenhet från leasingverksamhet där du besitter god kompetens för att stötta dina kollegor i dessa frågor. Genom din arbetslivserfarenhet har du upparbetat förmågan att analysera befintliga regelverk och verksamhetsförändringar ur ett regelverksperspektiv. Utöver detta behöver du vara prestigelös i den bemärkelsen att du gärna stöttar kollegor med ”hands on” uppgifter samt att du kan se helheten i redovisning och kapitaltäckning. Ansvar gällande kapitaltäckning och resolution kan även komma att variera i teamet.

Om bolaget
Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Länsförsäkringar AB ägs av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Bank, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Grupplivsförsäkring, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa

Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Therese Palmgren på telefon 070-794 79 02 alternativt therese.palmgren@talentsofsweden.se. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast.

Sökord: redovisning, solvens, specialist, regelverk, analys, regelverksspecialist, IFRS, K3, K2, Länsförsäkringar, bank, försäkring, jobb, rekrytering, Talents of Sweden

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Talents of Sweden
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 juni 2022
  • Ansök senast: 18 augusti 2022

Besöksadress

Engelbrektsplan 2
None

Postadress

Engelbrektsplan 2
Stockholm, 11434

Liknande jobb