Registrator

Registrator

Arbetsbeskrivning

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och den familjerätt som ligger under kommunernas socialnämnder. Myndigheten arbetar också för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt. Det gör vi genom auktorisation och tillsyn.
Myndighetens viktigaste målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare i kommuner, landsting och det civila samhället. I all vår verksamhet främjar vi barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen. Vi arbetar också för jämställdhet och ett jämställt föräldraskap.
MFoF har föreskriftsrätt, utfärdar allmänna råd, betalar ut statsbidrag samt ansvarar för officiell statistik.
MFoF finns i Skellefteå. I dagsläget är vi 36 anställda. Vi söker nu en registrator med placering i Skellefteå för tillsättning snarast. Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet som erbjuder kunskap för att alla barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som registrator ingår i stabsfunktionen och är direkt underställd stabschefen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat
Arbeta med dokumenthantering, vilket innefattar posthantering, diarieföring, fördelning av ärenden, utlämning av handlingar samt avsluta diarieförda handlingar.
Som specialist inom ditt område ska du även handleda och stötta våra handläggare vid registrering och komplettering av ärenden.
Rollen som registrator handlar till stor del om dokumentkontroll då handläggarna utför de flesta uppgifter kopplat till sina egna ärenden själva.
Du bidrar gemensamt med dina kolleger i arbetsgruppen till en rättssäker och effektiv hantering av myndighetens handlingar.
Samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter inom myndigheten.

Kvalifikationskrav
Du bör ha arbetslivserfarenhet som innefattar registratorserfarenhet och du har kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem, gärna inom W3D3.
Du bör ha arbetslivserfarenhet som innefattar hantering av elektroniska handlingar.
Du är noggrann, lösningsfokuserad, engagerad och har ett högt säkerhetstänk i ditt arbete.
Det är viktigt att du har en god förmåga att kunna analysera, strukturera samt prioritera information och ärenden du arbetar med.
Arbetstempot kan vara högt periodvis så stresstålighet är en fördel.
Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Det krävs även god kunskap om de lagar och förordningar som styr hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning.

Du kommer ingå i ett team där god samarbetsförmåga och kommunikation krävs, med förmåga att arbeta självständigt samt i grupp. Vidare bidrar du aktivt till en bra stämning i arbetslaget. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning till och med 28 februari 2023 med tillträde snarast efter överenskommelse.
Lön
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökan
Sista dag att ansöka är den 13 februari 2021.
Skicka din ansökan med e-post till info@mfof.se eller med vanligt brev till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Box 35, 931 21 Skellefteå. Kom ihåg att ange diarienummer AD 2022-104.

Sammanfattning

Besöksadress

Vasagatan 38, 5 tr
None

Postadress

Box 308
STOCKHOLM, 10126

Liknande jobb


Huvudregistrator

Huvudregistrator

26 april 2022