Rektor till Skogsbo förskoleområde

Rektor till Skogsbo förskoleområde

Arbetsbeskrivning

Vi är målmedvetna – Något fantastiskt händer nu i Avesta!
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Förskolan i Avesta kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs genom ett målmedvetet arbetssätt på både enhets- och verksamhetsnivå. Det finns ett påtagligt engagemang samt strategisk och långsiktig planering för förskolans verksamhetsutveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och tillämpar kollegialt lärande för ett antal områden. Ett exempel som du kan läsa mer om nedan, är ”Vägledande samspel” som handlar om att tillämpa ett medvetet förhållningssätt för att stödja barns utveckling. Förhållningssättet handlar om att den vuxne har kunskap om samspelets betydelse och att denne tillämpar ett respektfullt bemötande i alla samspel, dvs. att man ser och tolkar barns behov utifrån att denne har styrkor och resurser. Förskolans verksamhetsområde i Avesta kännetecknas av engagemang, stolthet och kompetens hos såväl, personal som ledning.

ARBETSUPPGIFTER
Rektor i Skogsbo förskoleområde har i uppdrag att leda förskolans verksamhet i enlighet med nationella- och lokala styrdokument för verksamheten. Verksamheten är öppen för barn mellan 1-6 år. Rektor ingår i förskolans ledningsgrupp tillsammans med rektorer, bitr. rektorer och resultatenhetschef, där kvalitets- och verksamhetsfrågor står i fokus. Aktuella arbetsuppgifter för rektor handlar om att bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet. För att lyckas med det ansvarsfyllda uppdraget är det viktigt att du kan skapa engagemang och att du har kunskaper, samt erfarenhet av att leda en pedagogisk verksamhet. Förskolans uppdrag handlar om att säkerställa att våra yngsta barn ges goda förutsättningar till lärande och utveckling, vilket sker i form av lek, aktiviteter och samspel på förskolan. Verksamheten omfattas av ett känt systematiskt kvalitetsarbete som rektor ansvarar för att leda.

Tjänsten innebär att du arbetar för att uppnå en hög måluppfyllelse för verksamheten utifrån aktuella styrdokument. Du har även personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.

Vi har tydliga förväntningar, men skapar också förutsättningar för att du ska lyckas med uppdraget. I den här rollen har du stöd av biträdande rektor i förskolan, specialpedagogisk kompetens och en ledningsgrupp med chef och kollegor. Utöver att vi satsar mycket på kompetensutveckling för verksamhetsområdet har vi även utbildningar för dig som chef. Dessa syftar till att skapa goda förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet, samt kompetens och trygghet att leda medarbetare och verksamhet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en pedagogisk examen och har ett genuint intresse för verksamhetsfrågor, vilka i huvudsak rör förskolan, men också utbildningsområdet i stort. Du ska vara väl insatt i förskolans läroplan och andra styrdokument som reglerar verksamheten. Har du kunskap om inre och yttre lärmiljöer ser vi det som en tillgång för verksamheten.

Tidigare erfarenheter av att arbeta i ledande funktion är meriterande. Det är en styrka om du har kunskap om faktorer som påverkar samspel och arbetsmiljö. Ledarskapet innebär att handleda, kommunicera och bidra med kloka strategier för samarbete. Du bör därför ha en förmåga att kunna läsa av andra människors behov och förhålla dig till dessa utifrån ditt ledningsuppdrag.

Du tar initiativ och din höga kvalitetsmedvetenhet i kombination med din förmåga att strukturera och organisera arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv gör att det systematiska kvalitetsarbetet ger effektfulla resultat. I den här rollen är det viktigt att du är analytisk, har en helhetssyn och kan skapa resultat genom en effektiv organisation och hållbar arbetsmiljö.

Vi söker dig som är en tydlig pedagogisk ledare med verksamhetsfokus. Du är kommunikativ och har förmåga att skapa delaktighet och engagemang, samtidigt som du har mod att leda och fatta beslut. Vi tycker att det är viktigt att du har kunskaper om grupprocesser och om hur man får en grupp människor att verkligen bli ett team. Du är trygg och balanserad i dig själv, och du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du leder med omtanke och tydlighet, samt är en självklar förebild för andra och kan representera verksamheten på professionellt sätt.

För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver ha goda IT-kunskaper för att kunna hantera de system och program som krävs i det dagliga arbetet.

Det händer mycket inom pedagogik, omsorg och förskola och vi söker därför dig som har ett genuint intresse för att utveckla och utvecklas. Verksamhetsområdet har höga ambitioner och strävar alltid efter att ligga i framkant Känns det här intressant för just dig?
Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Vi tillämpar fyraårsförordnande för chefer inom Bildningsförvaltningen. Du har en tillsvidareanställning i botten som baseras på din utbildning.

Vi månar om våra anställdas hälsa och erbjuder olika friskvårdsförmåner som exempelvis friskvårdstimme och friskvårdspeng, tillgång till gym, gratis bad m m.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Rektor till förskola

Rektor till förskola

16 juni 2021

Rektor till föräldrakooperativet Musikanten

15 juni 2021

Biträdande rektor kombinerat med en förste förskollärartjänst

11 juni 2021