Reservatsförvaltare

Reservatsförvaltare

Arbetsbeskrivning

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

Du kommer att tillhöra Naturskötselenheten som består av 20 medarbetare som ansvarar för förvaltning och skötsel av länets skyddade naturområden. I enhetens arbete ingår naturvårdande skötsel, skötsel av friluftsanordningar samt information kring skyddad natur. Enheten ansvarar också för driften av naturum Ottenby och Trollskogen och förvaltar Naturvårdsverket fastigheter och byggnader inom skyddade områden.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två reservatsförvaltare till Naturskötselenheten. Enhetens uppdrag är att genomföra de skötsel- och bevarandeplaner som finns för skyddade naturområden i länet. Tjänsterna är främst inriktade på skötsel av öppna och trädklädda gräsmarker, skogsbeten, ek- och andra lövmiljöer men många av länets skyddade områden innefattar även barrskogar, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Det som ska genomföras är olika typer av åtgärder, t ex röjning och stängsling av betesmarker, ängsskötsel, restaurering av lövskogar, frihuggning av värdefulla träd och naturvårdsbränning. En viktig del av arbetet är också att ansvara för planering och underhåll av de friluftsanordningar som finns i de skyddade områdena.

Arbetet består både av fält och administrativt arbete där du kommer att planera, administrera och leda olika typer av restaurerings- och skötselåtgärder. De flesta åtgärder genomförs av upphandlade entreprenörer och i arbetet ingår att planera åtgärder i fält, instruera entreprenörer och beställa uppdrag. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom reservatsförvaltningen kommer att bli aktuella. I arbetet ingår också att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare, allmänhet och andra myndigheter. Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inriktad mot naturvård, bevarandebiologi, ekologi eller annan utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig för tjänsterna. Du bör ha god kännedom om arter, ekologi och skötsel av de naturmiljöer som finns i Kalmar län.

Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete och värdesätter tidigare erfarenhet av reservatsförvaltning eller liknande arbete.

Som person är du trygg med att ta initiativ och att självständigt driva projekt. För att lyckas med ditt arbete tror vi att du är handlingskraftig, trivs med att ha många bollar i luften och är bra på att skapa struktur och uppnå resultat. Du arbetar mot uppsatta mål men är ändå flexibel och har förmågan att hitta nya lösningar när det behövs.

Du har en god social och kommunikativ förmåga, kan uttrycka dig väl i tal och skrift och anpassa budskapet beroende på mottagaren.
Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Du är en van datoranvändare och erfarenhet av att arbeta i GIS.

Tjänsterna kräver körkort klass B.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Brynolf
010 - 22 38 000
Ulla Ekberg
010 - 223 80 00
Ann-Eva Zidén
010 - 223 80 00
Eva Brynolf
070-6118409
Avdelningschef Eva Brynolf
070-6118409
SACO Ulla Ekberg
010 - 223 80 00
ST Ann-Eva Zidén
010 - 223 80 00
Personalchef Torbjörn Johansen
010 - 22 38 000
Enhetschef Agneta Gustavsson
010-2238000
Handläggare ensamkommande flyktingbarn Moa Brändström
010-2238000

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen Kalmar län
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 maj 2021
  • Ansök senast: 17 juni 2021

Besöksadress

Malmbrogatan 6 39186 KALMAR
None

Postadress

Malmbrogatan 6
KALMAR, 39186

Liknande jobb


23 juli 2021

Erfaren naturvärdesinventerare

Erfaren naturvärdesinventerare

14 juli 2021