RIF-samordnare

Arbetsbeskrivning

Domstolsverkets uppgift är att ge Sveriges Domstolar stöd och service i administrativt hänseende. Domstolsverket har också i uppdrag att stötta domstolarna – men även att vara en drivande kraft – i att utveckla verksamheten på domstolarna. På Domstolsverket arbetar cirka 285 personer och myndigheten är placerad i Jönköping men har även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Avdelningen för domstolsutveckling ansvarar för ett brett spektrum av utvecklingsfrågor. Det rör såväl utveckling av domstolarnas inre organisation och arbetsformer som utveckling och förvaltning av deras verksamhetsstöd. Förnärvarande pågår ett intensivt arbete inom ramen för Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) som syftar till att integrera domstolarnas verksamhetsstöd i den gemensamma informationshantering som nu skapas i rättskedjan. Arbetet, som bedrivs i ett antal olika projekt, går nu in ett nytt skede och behovet av samordning och kvalitetssäkring av avdelningens insatser inom RIF-arbetet blir då än större.

ARBETSUPPGIFTER
Till RIF-samordningsfunktionen söker vi nu en verksamhetskunnig person som ska få i uppgift att bygga upp funktionen och ansvara för samordningen av RIF-arbetet internt på Domstolsverket. I ansvaret ingår även att företräda Domstolsverket externt i förhållande till övriga RIF-myndigheter och justitiedepartementet i de frågor som RIF-samordningen ansvarar för.

Som RIF-samordnare är det din huvuduppgift att verka för att de gemensamt överenskomna verksamhetskraven i RIF är styrande för avdelningens insatser i RIF-arbete. Du har vidare i uppgift att samordna avdelningens insatser inom RIF för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt och med hög kvalitet. Du kommer att ges möjlighet att bygga upp samordningsfunktionen, dess ansvarsområde och arbetssätt i nära samarbete med chefer och övriga medarbetare på avdelningen.

Som RIF-samordnare har du en viktig roll som spindeln i nätet. Du kommer att leda arbetet inom samordningsfunktionen och du förväntas ge stöd åt de medarbetare på avdelningen som utvecklar och förvaltar Vera och bidra till kontinuiteten i RIF-arbetet. Du kommer att tillhöra Enheten för produktbeställning men rapportera direkt till avdelningschefen.

I dina arbetsuppgifter ingår att verka för en nära dialog med domstolarna inom ditt ansvarsområde och att bidra till ett effektivt kommunikationsarbete såväl internt på Domstolsverket som externt mot Domstolarna i RIF-frågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som
•har erfarenhet från arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning
•är välmeriterad jurist och har bred erfarenhet av domstolsarbete
•har ett starkt intresse och djup insikt i verksamhetsstödens betydelse för effektiva arbetssätt
•har god förmåga att leda och entusiasmera andra
•har initiativkraft och förmåga att självständigt driva dina frågor
•har god samarbetsförmåga
•är strategiskt inriktad, driven och har förmåga att hantera ett stundtals högt tempo
•är kreativ, engagerad och uthållig
•är utåtriktad, kommunikativ och van att ha kontakter med externa intressenter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pia Åkerberg
036-15 55 93
Viveca Falk
036-15 53 80
Henrik Rosell
036 – 15 53 77
Pia Kopp
036 – 15 53 86
Karin Klahr

Henrik Rosell
036-15 53 77
Markus Erlandsson
0705-35 96 02
Anna Widing-Torstensson
0734 - 60 61 71
Kjell-Åke Nilsson
0708-35 96 80
Marina Lindgren Sand
0708-29 62 70

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Domstolar, Domstolsverket
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningen är en visstidsanställning på 2 år.

Besöksadress

Kyrkogatan 34 Jönköping
None

Postadress

None
Jönköping, 55181

Liknande jobb


8 juli 2020

Samordnare till Västerås yrkeshögskola

Samordnare till Västerås yrkeshögskola

6 juli 2020