Röda Korsets Högskola söker professor i omvårdnad

Röda Korsets Högskola söker professor i omvårdnad

Arbetsbeskrivning

Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Vi finns på Campus Flemingsberg och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Vi söker nu en professor i omvårdnad med särskilt uppdrag att vara med och bygga upp vår forskningsmiljö vid Röda Korsets Högskola. I uppdraget ingår också att leda vår nya forskningsinriktning - Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv. Nu söker vi dig som idag är professor i omvårdnad, eller som i närtid har kvalifikationerna för att bli professor. Vi har behov av ytterligare kompetens eftersom vi nu är inne i en spännande utvecklingsfas och har en forskningsverksamhet i expansion.

Beskrivning

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare och utbildar 850 studenter per år. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom vår globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som professor ingår att vara engagerad i högskolans utbildning på grund- och avancerad nivå. Dina arbetsuppgifter består även av forskning inom omvårdnad i omfattningen minst 50 % forskningstid. Möjlighet finns att handleda finansierade doktorander. Du ska aktivt bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för utvecklingen av högskolans forskningsmiljö och forskningsinriktning samt följa ämnets nationella och internationella utveckling. Genom att skapa delaktighet utveckla huvudområdet och profilområdet omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv. Uppdraget som professor innebär också att stärka högskolans forskning inom omvårdnad samt bidra till att ytterligare integrera forskningen i utbildningen. Du förväntas samverka med olika aktörer samt verka för att forskning sprids i samhället.

Krav

• Doktorsexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller annat för tjänsten relevant område samt avlagt sjuksköterskeexamen
• Docent
• Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser, omfattande aktuell expertgranskad vetenskaplig produktion med såväl bredd som djup inom ämnet, erhållit externa forskningsmedel, varit ledare för projekt samt erfarenhet och aktiv som huvudhandledare för forskarstuderande till disputation samt förmåga att leda och utveckla forskning av hög kvalitet
• Forskarhandledarutbildning
• Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på alla nivåer, omfattande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination på olika nivåer samt utveckling av pedagogisk verksamhet exempelvis kurs- och programutveckling
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Meriterande

• Internationellt nätverk
• Erfarenhet av akademiskt ledarskap

Ansökan ska innehålla

• CV
• Personligt brev
• Fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
• Fördjupad redogörelse från akademiskt ledarskap, samarbete och administrativt arbete
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna insatsen tydligt framgå)
• Redogörelse för språkkunskaper
• Kopior på betyg, intyg och examensbevis
• Högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda för kunskapsförmedling, t. ex. populärvetenskapliga artiklar, läroböcker, dataprogram för undervisning

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska ingå i din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att innehållet tydligt framgår.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till:

Röda Korsets Högskola

Att: HR-chef Heléne Kindström
Box 1059
141 21 Huddinge

Kontaktpersoner:

Frågor om tjänsten besvaras av:
Prefekt Birgitta Bisholt: tel 08-587 516 59

Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande tel: 08-587 516 58

Sista dag för ansökan:

Välkommen in med din ansökan senast den 8 juni. Urval kommer att ske i samband med sista ansökningsdag och en första intervju är planerad att genomföras v. 24, 13-17 juni.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Röda Korset Högskola
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 april 2022
  • Ansök senast: 8 juni 2022

Liknande jobb


Professor i Sociologi

Professor i Sociologi

23 juni 2022

Professor i genusrelaterat våld och hälsa

Professor i genusrelaterat våld och hälsa

23 juni 2022

Full Professor in Finance

Full Professor in Finance

22 juni 2022

21 april 2010