Säkerhetsanalytiker

Säkerhetsanalytiker

Arbetsbeskrivning

Säkerhetsanalytiker med inriktning på kontinuitets- och krishantering
Vi söker dig som är intresserad av kontinuitetsfrågor och krishantering och som vill vara med och fortsätta stärka och utveckla detta arbete på Riksgälden.


Riksgäldens säkerhetsarbete bedrivs proaktivt under ledning av säkerhetschefen på enhet Säkerhet. Säkerhet är en del av Stabsavdelningen ihop med enheterna Risk, Kommunikation och Juridik. Totalt består enheten av sju personer. Säkerhetsfrågor är ett område med hög prioritet inom Riksgälden och arbetet är under ständig utveckling. Vi identifierar, värderar och följer upp säkerhetsrisker och arbetar med kravställning och rådgivning gentemot övriga delar av myndigheten.

Vi erbjuder dig
En roll som innebär att du ska vidareutveckla Riksgäldens kontinuitets- och krishanteringsarbete samt stötta verksamheten i dessa frågor. Utifrån så väl enskilda kontinuitetsplaner som myndighetens samlade kontinuitetsplanering analyserar du eventuella utvecklingsbehov och kommer med förslag på åtgärder. Du ska även planera, leda och utvärdera olika typer av övningar. Du kommer att delta i myndighetens arbete med totalförsvar och ha ett nära samarbete med den person som ansvarar för totalförsvarsarbetet på enheten. I rollen ingår även att vara en del av Riksgäldens krisledningsfunktion kallad Krisstaben. Samverkan med andra aktörer inom finansiell sektor, så väl med andra myndigheter som privata aktörer, och deltagande i externa samverkansfora kan bli aktuellt. Deltagande sker även i det löpande arbetet inom övriga säkerhetsområden.

Din profil
Det är viktigt att du är självgående och har god förmåga att planera och genomföra dina arbetsuppgifter. Du ska vara ansvarstagande, kvalitetsmedveten och snabbt kunna växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet. Att kunna facilitera övningar och workshops mot tydliga mål är en viktig egenskap för att lyckas i rollen.

 Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp, med så väl kollegorna på enhet Säkerhet som med medarbetare i resten av organisationen. Du kan arbeta med så väl helhet som detaljer.

Du ska ha:


• Minst 3 års relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
• Beprövad erfarenhet av planering och genomförande av kontinuitetsarbete, minst 2 års samlad erfarenhet.
• Beprövad erfarenhet av att planera och leda övningsverksamhet. Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av arbete och/eller utbildning med inriktning på totalförsvarsfrågor.
• Erfarenhet av arbete i bevakningsansvarig myndighet.
• Erfarenhet av krishantering, krisstabsarbete och stabsmetodik.
• Arbetat med andra typer av säkerhets- eller krisberedskapsfrågor som bedöms relevanta för tjänsten.
• Erfarenhet av att leda och genomföra workshops.
• Erfarenhet av praktiskt arbete med signalskydd.Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev via www.riksgalden.se/jobb senast den 14 mars 2021 . Ange referens ”dnr 2021/153”. Urvalet av kandidater sker löpande. Tester kan ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

För information om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Olausson, säkerhetschef/chef enhet Säkerhet, tfn 08-613 4616 och angående rekryteringsprocessen och övriga frågor kontakta Paul Pedersen, HR-partner, tfn 08-613 4615. Fackliga representanter är: Ellen Karlberg, Saco-S och Lena Niklasson, ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00. 

Om Riksgälden

Riksgälden arbetar för att statens finanser hanteras säkert och effektivt samt att det finansiella systemet är stabilt. Vi har många samhällsviktiga uppdrag, till exempel att förvalta statsskulden och hantera banker i kris. Vi är cirka 200 medarbetare och vi finns i centrala Stockholm.

Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. En säkerhetsklassad tjänst innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten kan innebära ett deltagande i Riksgäldens signalskyddsorganisation. Erforderlig utbildning kommer i så fall att erbjudas.

Kontaktpersoner på detta företaget

Maria Norström, Upplåningschef
0705485299
Jörgen Eklund, Kommunikationschef
08 613 45 95
Eva Cassel, Avdelningschef
08-613 47 51

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Riksgälden
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 februari 2021
  • Ansök senast: 14 mars 2021

Besöksadress

Jakobsbergsgatan 13
None

Postadress

Jakobsbergsgatan 13
Stockholm, 10374

Liknande jobb


Risk Manager

Risk Manager

29 mars 2021