Säkerhetschef

Arbetsbeskrivning

Botkyrka kommun är Stockholms femte största kommun med nästan 80 000 invånare.Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar,ett expansivt näringsliv och Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelse och variationsrik kommun med stora möjligheter.För att förstärka sina resurser inom sektorn trygghet - säkerhet, har kommunen nu beslutat att inrätta en ny tjänst som: Ett av Botkyrka kommuns viktigaste mål är att Botkyrka ska vara en trygg kommun att bo, leva och verka i.Därför satsar kommunen på ett brett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med många olika inslag.Vi har en nära samverkan med polisen, organisationer som Lugna Gatan och ett antal ideella föreningar.Grannsamverkan är ett område som vi arbetar särskilt med och här är över 5000 hushåll engagerade.För sina medborgare tillhandahåller kommunen ett stort antal tjänster - alltifrån gator och vatten/avlopp till skola, vård och omsorg.De olika verksamhetsgrenarna ställer krav på åtgärder för att så långt möjligt säkerställa verksamheten även om störningar inträffar.En allt större del av verksamheten bedrivs med ITstöd och här finns särskilda säkerhetsbehov.En ny lag om extraordinära händelser i fredstid ålägger kommunerna att fastställa en plan för hur kriser och katastrofer ska hanteras.Den nya lagen ställer ytterligare krav på kommunens arbete med krisberedskap.Din uppgift: Säkerhetschefen ska under kommundirektören leda och ha ett samlat ansvar för kommunens säkerhetsarbete i vid mening.Häri ingår: * kommungemensam analys, riskhantering och planering för samhällsskydd * det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet * arbetet att skydda och säkra kommunens egna verksamheter där IT-säkerhet är ett väsentligt inslag * riskfinansiering/försäkring * upphandling av säkerhetstjänster Tjänsten är placerad på kommunledningsförvaltningen.Till säkerhetschefens förfogande finns en trygghetssamordnare och en säkerhetssamordnare.Kommunen har dessutom en medarbetare som arbetar med säkerhetsfrågor som rör kommunens egna fastigheter.För det brottsförebyggande arbetet finns en politisk styrgrupp.Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag.Särskilt starka kopplingar finns till det förvaltningsövergripande arbete som sker genom områdesgrupper i de olika kommundelarna.Våra krav: * erfarenhet på övergripande nivå inom sektorn trygghet - säkerhet * erfarenhet av att delta i och leda utvecklingsarbete * strategiskt tänkande och god analytisk förmåga * förmåga att omsätta strategier till praktisk handling * kunna kombinera målinriktning och drivkraft med förmåga att nå samförståndslösningar Erfarenhet av arbete i målstyrd politisk organisation är meriterande.Din intresseanmälan med CV vill vi ha in snarast dock senast den 24 augusti via vår hemsida, www.assessio.se/rekrytering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommundirektör Mattias Jansson
08-530 611 51
HR-chef Lena Hadad
08-530 615 20
HR-utvecklare Annette Ragnewall
08-53061034
Fackliga företrädare
08-53061000
Erbjudanden från annonsörer och rekryteringsföre

HR-specialist Agneta Borgestedt
070-886 10 75
Kultur och fritidschef Pernilla Conde Hellman
0708-891873

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Botkyrka kommun
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 2 juli 2008
  • Ansök senast: 24 augusti 2008

Besöksadress

Munkhättevägen 45 14785 TUMBA
None

Postadress

Munkhättevägen 45
TUMBA, 14785

Liknande jobb


Signalskyddschef

Signalskyddschef

29 november 2021

Säkerhetschef till Älvstranden Utveckling AB

Säkerhetschef till Älvstranden Utveckling AB

26 november 2021