Sakkunnig vattenförvaltning i fysisk planering

Arbetsbeskrivning

Boverket är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. Boverket är en myndighet i utveckling både vad det gäller uppgifter och arbetssätt. Myndigheten har ca 230 anställda och finns i Karlskrona. Myndigheten har också en mindre del av sin verksamhet lokaliserad till Stockholm.

ARBETSUPPGIFTER
På enheten för strategisk planering arbetar vi för att ge kommuner och regioner stöd i deras arbete med översiktsplanering och regional fysisk planering. Vi följer också upp dessa frågor och återkopplar till regeringen. Vi arbetar även med att stödja den nationella nivån i olika planeringsfrågor.

I din roll som sakkunnig inom vattenförvaltning kommer du att få arbeta inom ovanstående områden bland annat med fokus på dricksvattenförsörjning, men även med övriga vattenfrågor. Arbetet bedrivs huvudsakligen i projektform med medverkan från interna och externa aktörer. Du kommer även att självständigt driva arbete och handlägga utredningar och remisser.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete med vattenfrågor i offentlig verksamhet. I grunden är du naturvetare eller ingenjör med inriktning på vattenfrågor.

Det är önskvärt om du arbetat med vatten i fysisk planering, har kunskaper om plan- och bygglagen, miljöbalken och erfarenhet av miljökvalitetsnormer, översvämningar, ras och skred samt angränsande planeringsfrågor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av dricksvattenförsörjning i planeringen.

Då arbetet ofta sker i grupp, är det viktigt att du är lyhörd, har lätt för att samarbeta och kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift. Du känner dig också bekväm med att framträda muntligt i olika sammanhang. Du har lätt för att växla mellan olika frågeställningar och arbetar självständigt och strukturerat för att nå uppsatta mål enligt tidplan. Vi fäster stor vikt vi dessa personliga egenskaper.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Aditro Offentliga Jobb.

Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Robert Johannesson
0455-35 31 45
Tf enhetschef Carl-Magnus Oredsson
0455-35 33 53
projektledare Får jag lov? Maria Rydqvist
0455-35 30 64

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Boverket, Strategisk planering Karlskrona
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse Placeringsort: Karlskrona.

Besöksadress

Drottninggatan 18 37123 Karlskrona
None

Postadress

Box 534
Karlskrona, 37123

Liknande jobb


Projektledare/Föreståndare

28 oktober 2010

Projektledare till Teknikcollege, UPPTEC

29 oktober 2010

Fysisk planerare

25 februari 2010

Planarkitekt

5 februari 2010