Samhällsbyggnadchef

Samhällsbyggnadchef

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en interimschef till Tyresö kommun.
Under rekrytering av en ny permanent samhällsbyggnadschef behöver Tyresö kommun hyra in en samhällsbyggnadschef.

Plats: Tyresö kommun
Omfattning: 40h/v
Uppdrag: Start mitten av Augusti eller enligt ök. Uppdrag är planerat till dess att permanent lösning är på plats och som minst fram till årsskiftet.

Tyresö är en expansiv kommun och ambitionen är att stadigt öka invånarantalet. Vi har högt ställda mål för en hållbar samhällsutveckling. Bostäder med hög kvalitet och en fungerande infrastruktur är grunden för jobb, liv och umgänge. För att detta ska bli verklighet krävs att bostadsbyggandet går hand i hand med en utbyggd transportinfrastruktur som vägar, cykelbanor och kollektivtrafik. På samma sätt behöver utbyggnad av exempelvis skolor, förskolor och idrottshallar följa i takt med ett
växande Tyresö.

Samhällsbyggnadskontoret har en processutvecklad organisation, som innebär att hela samhällsbyggnadsprocessen är i fokus. Tyresös samhällsbyggnadskontor är uppdelade i tre avdelningar som utgår från ett strategiskt skede, ett projektskede samt ett drift- och
förvaltningsskede. Vårt mål är att alla olika kompetensområden ska vara representerade i alla skeden för att inget perspektiv ska missas.

Du ansöker på www.randstad.se, senast 2023.06.15. Urval kommer ske löpande så sök idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Löfdahl, lisa.lofdahl@randstad.se.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
Arbetsbeskrivning:
Är ett stöd för politiken i strategiska frågor och säkerställer att de får helhetstänkande, sakliga, objektiva och välbalanserade underlag för beslut. Under arbetets gång innefattar det kontinuerlig avrapportering av status och eventuella avvikelser utifrån tydligt lagda planer och beslut.
Leder kontorets ledningsgrupp i det strategiska arbete som säkrar att alla avdelningarna drar åt samma håll, mot gemensamma mål och kommunens vision. 
Med Tyresöbornas bästa i fokus säkra att kontoret arbetar tillsammans genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från strategi, via projektering och genomförande, till drift och långsiktig förvaltning.
Genom ett tillitsfullt ledarskap säkrar den struktur och kultur vi eftersträvar genom en samsyn i ledarskapet och en stark värdegrund.
Arbetar utifrån kommunens styr- och ledningssystem och agera förebild genom inkludering av målframtagning, uppföljning och ständiga förbättringar med förhållningssättet att chefer och medarbetare gör detta tillsammans, eftersom det i den processen skapas motivation och uppslutning kring samhällsbyggnadskontorets mål samt kommunens övergripande mål.
Arbeta långsiktigt för att säkra kontorets kompetensförsörjning.
Kommundirektören är din chef och du ingår i kommunens ledningsgrupp. Du förväntas bidra till det övergripande kommunuppdraget samt bidra till ett bra och gränsöverskridande samarbete med chefskollegorna.


Kvalifikationer
Krav och efterfrågan:
Flerårig erfarenhet som chef över chefer samt att leda en strategisk ledningsgrupp inom offentlig sektor med goda resultat. 
Erfarenhet av förändringsledning med fokus på kulturförändring. 
Erfarenhet och intresse av att leda processorienterat, det vill säga ge förutsättningar att se hela arbetsflöden över organisatoriska gränser och hur olika delar påverkar varandra och bidrar till helheten.
God kunskap, förståelse och erfarenhet av att verka i politiska processer i en politisk styrd organisation.
Erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen.
Erfarenhet, gärna från flera delar, av samhällssektorn är meriterande. 
För att lyckas i uppdraget har du god erfarenhet och förmåga att leda, inspirera och motivera medarbetare till att nå våra gemensamma övergripande mål. Du har ett genuint intresse av att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att växa i ett klimat som inspirerar till utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet. Självklart har du har en god människosyn som utgår från alla människors lika värde och att olikheter berikar.


Vidare är du stabil och har ett strategiskt tänk med ett brett perspektiv på frågor. Du är kommunikativ, med en social förmåga och vill tillsammans med kollegor både internt och externt, ständigt jobba med förbättringar som kommer Tyresöborna till godo.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.

Kontaktpersoner på detta företaget

Daniella Petersen

Cecilia Mannheimer

Emelie Özgun

Pontus Adolfsson

Konsultchef Katja Löfström

Maria Johansson

Maria Öhlander
072-9889604
Jonna Blom

Emelie Özgun
0729889603
Konsultchef Camilo Garcia Sanchez
0729889044

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Randstad
  • 1 plats
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 juni 2023
  • Ansök senast: 15 juni 2023

Besöksadress

Ringvägen 100
None

Postadress

Ringvägen 100
Stockholm, 11860

Liknande jobb


Plan- och byggchef

26 juni 2023

16 juni 2023

Bygglovschef

Bygglovschef

16 maj 2023