Samordnare av brottsförebyggande arbete

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 240 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Du kommer att tillhöra enheten för samhällsutveckling som hanterar uppgifter inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration, samhällsskydd och beredskap, samhällsplanering och boende kulturmiljö samt klimat och energi. Enheten verkar för att de nationella målen får genomslag i länet med människan i fokus. Vi samordnar olika samhällsintressen och skapar arenor för lärande och kunskapsutbyte. Länsstyrelsen har från 2017 som nytt uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete. Länsstyrelsen ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet och därför söker vi nu en samordnare för det brottsförebyggande arbetet.


ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som regional samordnare för det brottsförebyggande arbetet ingår att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbete med utgångspunkt i lokala och regionala läges- och problembilder. Det handlar om att stödja lokala och regionala aktörer genom att sprida kunskapsunderlag och metoder men också om att ta initiativ till och stärka samverkan mellan olika aktörer. I arbetet ingår även att delta och anordna forum för dialog och erfarenhetsutbyte.
Arbetet ska ske i nära samverkan med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen, bland annat jämställdhet, ANDT och samhällsskydd och beredskap. I arbetet ingår också att stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området.

Viss handläggning av ärenden kan förekomma. Samordnaren ska även representera länsstyrelsen i nationella och regionala nätverk samt följa upp arbetet i länet.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, kriminologi, sociologi, polisutbildning eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med brottsförebyggande frågor och du bör ha god kännedom om kommunal och statlig verksamhet.

Det är meriterande om du har arbetat regionalt med samverkans- och utvecklingsfrågor. Du har erfarenhet av att driva och leda processer och av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Vi ser gärna att du har kunskap om sociala hållbarhetsfrågor och mäns våld mot kvinnor.

Som person är du lyhörd och utåtriktad. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta internt och externt samt att skapa och förvalta kontakter. Du har drivkraft att utveckla ett strategiskt arbete och har en god kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift. Vidare är du strukturerad och har en analytisk förmåga, vilket innebär att du är duktig på att organisera och följa upp arbetet liksom resultaten i verksamheten utifrån mål och med helhetssyn. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.

Kontaktpersoner på detta företaget

Länsråd Lars Lustig (vid frågor om tjänsten)
073-620 50 01
HR-chef Stefan Lööf (vid frågor om arbetsplatsen)
070-689 71 77
Enhetschef Anna-Lena Bergman
010-225 45 33
Integrationsdirektör Lars-Göran Brandt
010-225 43 13
Integrationsdirektör Lars Göran Brandt
010-225 43 13
Klimat- och energisamordnare Elin Söderberg
010-225 45 32
Bitr länsantikvarie Katrine Nygren
010-225 45 22
Verksamhetsledare Samhällsplanering och boende Clara Ganslandt
010-225 45 30
Samordnare Folkhälsa Therese Runarsdotter
010-225 43 44
Länsråd Lars Lustig
010-225 43 02

Sammanfattning

Besöksadress

Storgatan 71 B 90186 Umeå
None

Postadress

Storgatan 71 B
Umeå, 90186

Liknande jobb


Vikarierande samordnare av brottsförebyggande arbete

8 april 2020

Marknadsundersökare

20 maj 2010

Forskningsassistent

17 februari 2010

Doktorand i arbetsvetenskap

9 april 2010