Säsongsanställningar för restaurering av vattendrag

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

De aktuella tjänsterna är placerade på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med restaurering av vattendrag, miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål, miljömålsuppföljning samt driver projekt.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom området restaurering av vattendrag. Arbetet med att restaurera flottledsrensade vattenmiljöer kommer pågå inom Lögdeälvens avrinningsområde. Restaureringsarbetet sker främst inom EU projektet ReBorN-LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892) och i huvudsak inom Nordmaling, Åsele och Vilhelmina kommuner. Restaurering kan även bli aktuell i andra vattendrag i länet inom Umeå, Bjurholm och Robertsfors kommuner.

För att genomföra detta behöver vi anställa ca 13 personer och en koordinator. Tjänsterna varierar i tid från ca 3-6 månader med undantag för koordinatortjänsten som kan bli ca 8 månader. Ytterligare tjänster kan bli aktuella. En del av tjänsterna innebär veckovis övernattning på annan ort än Umeå och annan stationeringsort än Umeå kan bli aktuell.

Varje tjänst, förutom koordinatortjänsten, omfattar en eller flera av följande arbetsuppgifter:
• Planera och leda arbetet med att restaurera vattendrag, vilket sker tillsammans med grävmaskinförare i ett arbetslag
• Manuellt konstruera lekområden för fisk i vattendrag
• Genomföra motorsågs- och röjningsarbete

Koordinatortjänsten handlar om att ha övergripande ansvar för att koordinera, planera, leda, kvalitetssäkra restaureringsarbetet för flera arbetslag.
Några av tjänsterna kommer jobba med manuell restaurering och skapande av nya lekbottnar för fisk. Dessa tjänster kommer även innefatta arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet för inventering av limniska miljöer.

Förberedelser, dataläggning och sammanställningar av utförda restaureringar kan ingå i arbetsuppgifterna. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma. En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Observera att vi parallellt med denna rekrytering även söker medarbetare till inventering av limniska miljöer, se annons på www.offentligajobb.se. De som lämnar in ansökan för restaureringstjänsterna kan även bli aktuell för de utlysta tjänsterna inom inventering i främst limniska miljöer.

Tillträde tidigast 2020-03-30 för koordinatortjänsten, för övriga tjänster tidigast 2020-05-04.

Anställningstid för koordinatortjänsten som längst t.o.m. 2020-11-30, övriga tjänster som längst t.o.m. 2020-11-15.

KVALIFIKATIONER
Du bör ha naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och kan lösa problem som uppstår.

Erfarenhet av att planera och tillsammans med grävmaskinförare leda arbetet med att restaurera vattendrag är meriterande. Fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna är meriterande. Du måste ha förutsättningar för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten en stor del av dagen, bära fältutrustning till och från vattendragen samt anlägga lekbottnar och fälla träd med motorsåg. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Eva Mikaelsson
010-225 43 56
Miljöhandläggare Roger Vallin
010-225 43 65
Lars Björkelid SACO, Hanna Sundén ST, Gunnar Rob
010-225 40 00
Biträdande enhetschef Gunilla Forsgren Johansson
010-225 43 50
Fältsamordnare Mats Norberg
010-225 43 57
Lars Björkelid SACO, Hanna Sundén ST
010-225 40 00
Miljömålssamordnare Marie Vallin
010-225 43 64
Bitr enhetschef Gunilla Forsgren Johansson
010- 225 43 50
Projektledare ReBorN Roger Vallin
010-225 43 65
Projektledare Tommy Vennman
010-225 43 66

Sammanfattning

Besöksadress

90186
None

Postadress

None
Umeå, 90186

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010